Sorter

Mødedato

EMIF Egypt Logistics ApS og Hassan Allam Utilities B.V's erhvervelse af fælles kontrol over Cairo Airport Cargo Company S.A.E.

Resumé

Med transaktionen vil A.P. Møller Capital ('APMC') gennem datterselskabet EMIF Egypt Logistics sammen med HAU gennem holdingselskabet HAU Logistics B.V. erhverve fælles kontrol over CACC. EMIF Egypt Logistics er et 100 pct. ejet datterselskab af en fond, som er kontrolleret af APMC, hvis indirekte ejer er A.P. Møller Holding A/S, som er moderselskabet for A.P. Møller-koncernen. HAU er et investerings- og udviklingsselskab inden for grøn energi, logistik og social infrastruktur, der opererer i Egypten og omkringliggende region. HAU er indirekte ejet af Hassan Allam Holding S.A.E., som er en af de største privatejede virksomheder i Egypten og Mellemøsten/Nordafrika-regionen. CACC er en egyptisk leverandør af cargo services (godshåndtering) til flyselskaber, globale speditører og multinationale kunder. CACC opererer ud fra en af de største fragtfaciliteter i Afrika og Mellemøsten med base i Cairo International Airport.

Mødedato

Velfungerende markeder 62 -EU-Kommissionens nye vertikale gruppefritagelse

Resumé

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har offentliggjort en artikel i serien Velfungerende markeder. Artiklen omhandler EU-Kommissionens nye gruppefritagelsesordning for vertikale aftaler og de tilhørende retningslinjer for vertikale begrænsninger, der trådte i kraft 1. juni 2022. Artiklen beskriver de væsentligste ændringer og præciseringer, som er resultatet af EU-Kommissionens netop afsluttede evaluering af reglerne for vertikale aftaler. Artiklen er målrettet praktikere med forudgående kendskab til reglerne om vertikale aftaler.

Mødedato

Jem & fix A/S’ erhvervelse af enekontrol over Protræ

Resumé

Transaktionen omfatter at jem & fix erhverver kontrol med aktiverne i Protræ med undtagelse af debitorer og kreditorer. Jem & fix er et byggemarked, der foruden byggematerialer, bl.a. sælger campingudstyr, autoudstyr og havemøbler. Jem & fix er en del af Harald Nyborg-koncernen, hvis hovedaktivitet består i detailsalg af byggemarkedsprodukter, isenkram, fritidsartikler, samt møbel- og boligudstyr. Protræ er aktiv med salg og distribution af trælast- og byggematerialer til detailforhandlere af byggemarkedsvarer, herunder primært til jem & fix’s byggemarkeder. Protræ har endvidere en mindre egenproduktion af byggematerialer i træ. Protræ er en del af den globale Saint-Gobain-koncern, hvis hovedaktivitet består i produktion og salg af byggematerialer og løsninger til byggeriet. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

NetIP Invest A/S' erhvervelse af enekontrol over netIP A/S

Resumé

Ved transaktionen erhverver NetIP Invest A/S ("NetIP Invest") 100 pct. af aktiekapitalen i netIP A/S ("netIP") fra Euronet ApS, som er ejet af Martin Kjølhede og en række minoritetsaktionærer. Efter transaktionens gennemførsel foretager Martin Kjølhede og andre netIP-medarbejdere en reinvestering på ca. 30 pct. i NetIP TopCo A/S, således at Adelis Equity Partners Fund III ultimativt vil eje ca. 70 pct. af aktierne i netIP. NetIP Invest erhverver dermed enekontrol over netIP. NetIP Invest er en virksomhed, som gennem NetIP TopCo A/S er etableret indirekte af Addelis Portfolio III, som er en virksomhed ejet af Adelis Equity Partners Fund III, som er en fond kontrolleret af Adelis Equity Partners ("Adelis"). Adelis er en nordisk private equity fond med fokus på investeringer inden for tech & software, forretningsservices, consumer & industrial og health & life science i norden. netIP er en dansk leverandør af IT services, herunder datacenter services, og i mindre omfang IT produkter, såsom desktops, laptops og skærme, til private virksomheder i Danmark. netIP’s IT services inkluderer abonnementstjenester, såsom cloud-løsninger og serviceaftaler, og tjenester til kunder på timebasis, såsom servicedesk og on-site support (fjernsupport, softwareopdateringer m.v.). netIP har et datacenter beliggende i Thisted. netIPs kunder er hovedsageligt små og mellemstore virksomheder. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

Rosendahl Design Group AJS

Resumé

Konkurrencerådet har udstedt en bøde på 7,5 millioner kroner til Rosendahl Design Group for at bryde konkurrenceloven. Overtrædelsen er sket ved, at Rosendahl Design Group har indgået aftaler med forhandlere
om begrænsning af forhandlernes passive videresalg til andre forhandlere og aftaler om bindende videresalgspriser. Det er styrelsens vurdering, at adfærden samlet set har haft til formål at holde videresalgspriserne på et vist niveau samt at denne er egnet til at påvirke samhandelen mellem medlemsstater mærkbart. Det skyldes, at der er tale om vertikale aftaler, der (i) omfatter en hel medlemsstats område (Danmark), (ii) omfatter brugskunst, isenkram og designprodukter, der let kan handles over grænserne, og (iii) vedrører begrænsning af passivt videresalg til andre forhandlere, og prisbinding (bindende videresalgspriser). Sagen er derfor behandlet efter både konkunenceloven og EUF-traktaten. Bøden er udmålt på baggund af overtrædelsens grovhed, varighed samt den globale koncernomsætning, jf. konkurrencelovens § 23 b, stk. I. Derudover er der ved fastsættelsen af bøden lagt vægt på skærpende og formildende omstændigheder. Som skærpende omstændigheder er der jf. konkurrencelovens § 23 b, stk. 2, nr. 3, lagt vægt på, at Rosendahl Design Group NS har udsat andre virksomheder for gengældelsesforanstaltninger for at få dem til at respektere en konkurrencebegrænsende aftale. Som formildende omstændigheder er der jf. konkurrencelovens § 23 b, stk. 3, nr. 3, lagt vægt på, at Rosendahl Design Group A/S ved en intern politik for overholdelse af konkurrencereglerne har gjort en aktiv indsats for at sikre compliance. På baggrund af en konkret vurdering af ovenstående omstændigheder er bøden fastsat til 10 mio. kr. Da Rosendahl Design Group NS har erkendt erkendt overtrædelsen og til bidraget til opklaringen er der jf. konkutTencelovens § 23 b, stk. 3, nr. 4 indrømmet en rabat, således, at bøde ender på 7 ,5 mio. kr.

Mødedato

Digital 9 Infrastructure plc's erhvervelse af fælles kontrol over Arqiva Group Limited sammen med Macquarie Group Limited

Resumé

Transaktionen indebærer, at D9 (gennem datterselskabet D9 Wireless Opco 2 Limited) erhverver 48,02 pct. af stemmerettighederne i Arqiva Group Limited (”Arqiva”) fra Frequency Infrastructure Communications Assets Limited (”Frequency”). Inden fusionen havde Frequency og Macquarie Group (gennem datterselskabet MEIF II) fælleskontrol over Arqiva. Med transaktionen får D9 fælleskontrol over Arqiva sammen med Macquarie Group. Arqiva er et selstændigt fungerende joint venture, der udbyder broadcast-, data-, netværk- og kommunikationstjenester i Storbritannien. Arqiva er ikke aktiv i Danmark. D9 er et børsnoteret selskab i Storbritannien, som har investeret i datacentre, undervandskabler og "fixed wireless access" infrastruktur projekter i Storbritannien, Irland og Island. D9 er aktiv i Danmark gennem Aqua Comms Designated Activity Company (”Aqua Comms”). Aqua Comms er en irsk operatør, som ejer og styrer to undersøiske kabelsystemer America Europe Connect-2 (AEC-2) og North Sea Connect (NSC). AEC-2 er et undersøisk kabelsystem, der forbinder New Jersey i USA med Danmark. NSC er ligeledes et undersøisk kabelsystem, der forbinder Newcastle i Storbritannien med Danmark. Aqua Comms har 3 danske datterselskaber. Macquarie Group er aktiv i Danmark via sit ejerskab og indirekte kontrol af TDC Gruppen. TDC Gruppen ejer bredbåndsinfrastruktur og har aktiviteter inden for bl.a. tv- og bredbåndsløsninger. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendt fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Mødedato

fusionen mellem Aktieselskabet Schouw & Co. og Enics Holding A/S

Resumé

Transaktionen omfatter, at aktieselskabet Schouw & Co erhverver enekontrol over Enics AG gennem holdingselskabet Selskabet af 20.06.2022 A/S. Den tidligere ejer af Enics AG, Ahlstom Capital Oy, vil fortsat eje 20 pct. af aktierne i Enics AG via Selskabet af 20.06.2022 A/S. Enics AG er en schweizisk funderet elektronikproducent, der leverer såkaldte Electronics Manufacturing Services. Electronics Manufacturing Services omfatter levering af produkter og tjenester til originalproducenter af elektronik, herunder blandt andet vedrørende produktdesign, prototyping, produktion, test, distribution og eftersalgsservice. Enics AG’s kunder er industrielle elektronikvirksomheder, herunder blandt andet producenter af tog og elevatorer. Enics AG har produktionssteder i Kina, Estland, Finland, Slovakiet, Sverige, og Malaysia. Aktieselskabet Schouw & Co. er et børsnoteret industrikonglomerat med en række internationale industrivirksomheder i sin investeringsportefølje, herunder blandt andet elektronikproducenten GPV International A/S (”GPV”). GPV er aktiv inden for Electronics Manufacturing Services og specialiseret i levering af produkter og tilknyttede tjenester inden for elektronik, mekanik, kabelføring og mekatronik. GPV’s kunder omfatter blandt andet store internationale producenter inden for medtech-, industri-, cleantech- og transportsektoren. GPV har produktionssteder i Østrig, Kina, Danmark, Tyskland, Mexico, Slovakiet, Sri Lanka, Schweiz og Thailand. Aktieselskabet Schouw & Co. ejer endvidere virksomhederne BioMar (producent af foder til industrielt fiskeopdræt), Hydra-Specma (producent af hydraulik til industrien). Fibertex Personal Care og Fibertex Nonwovens (producenter af såkaldt nonwovens/ikke-vævet stof til brug i henholdsvis hygiejne- og industriprodukter). Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendt fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

Axcel VI Fondens erhvervelse af enekontrol over NTI Group ApS

Resumé

Transaktionen omfatter, at Axcel VI Fonden erhverver enekontrol over NTI Group ApS. NTI Group ApS er distributør af it-software og relaterede services, herunder opsætning, udvikling, add-on software, oplæring og rådgivning i forbindelse med salg. NTI leverer Product Lifecycle Management ("PLM") softwareløsninger, der inkluderer softwareløsningerne Computer Aided Design (“CAD”), Building Information Modelling (“BIM"), Computer Aided Engineering (“CAE”) og Computer Aided Manufacturing (“CAM”). NTI Group ApS er aktiv i Danmark, Tyskland, Island, Norge, Sverige, Holland, Italien og Spanien. Axcel VI Fonden er en af flere Axcel-fonde, der investeringer i mellemstore virksomheder i Norden. Flere af Axcel VI Fondens porteføljeselskaber er aktive inden for IT-området, herunder Addpro, ProData, Loopia, SuperOffice, BullWall, Phase One, Picca Automation og Frontmatec. Axcel VI Fonden er derudover ved at erhverve ITservicevirksomheden ITM8. AddPro leverer IT-ydelser til virksomheder på tværs af IT-værdikæden, herunder application development, administration, cloud computing, ITinfrastruktur, optimering af CRM-systemer, IT-sikkerhed og andre digitale løsninger. ITM8 er udbyder af it-services og fokuserer på fire forretningsområder inden for IT-services: Cloud Services, Digital Transformation, Application Services og Cyber Security. ITM8 har endvidere aktiviteter vedrørende salg af IT-produkter. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendt fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

Sedgwick Europa B.V.’s erhvervelse af enekontrol over Sedgwick Leif Hansen A/S

Resumé

Transaktionen omfatter, at Sedgwick Europa opnår enekontrol over Sedgwick Leif Hansen. Sedgwick Leif Hansen er aktiv inden for forsikringsrelaterede services. Sedgwick Leif Hansen leverer ydelser inden for behandling af skader fra arbejdsskader og ulykker, taksering, risikovurdering samt skadebehandling i Danmark. Sedgwick Leif Hansen leverer ydelser til bl.a. forsikringsselskaber, selvforsikrede offentlige myndigheder, kommuner, regioner og øvrige offentlige institutioner. Sedgwick Europa er del af Sedgwick-koncernen, som er en del af kapitalfonden Carlyle Group. Sedgwick-koncernen er en global udbyder af teknologibaserede løsninger til risikostyring, forsikringsstyring og integreret forretningsstyring. Sedgwick-koncernen leverer bl.a. ydelser vedrørende skadesbehandling, skadesafregning, skadesrådgivning og bygningssanering. Sedgwick-koncernen leverer forsikringsrelaterede ydelser som tredjepartsudbyder til bl.a. forsikringsgivere, selvforsikringsselskaber, genforsikringsselskaber, forsikringsmæglere og myndigheder. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendt fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

Armorica Danmark ApS’ (inkl. OKNygaard og Malmos) erhvervelse af enekontrol over Grøn Vækst A/S

Resumé

Transaktionen finder sted ved en aktieoverdragelse hvor Armorica Danmark ApS erhverver 100 pct. af aktierne i Grøn Vækst A/S. Armorica Danmark ApS erhverver herved enekontrol over Grøn Vækst A/S. Grøn Vækst A/S er en dansk anlægsgartnervirksomhed, der udfører udendørs ejendomsservice og mindre anlægsopgaver, herunder pleje, vedligehold og renhold af udendørsarealer samt opgaver i tilknytning hertil, fx beskæring, beplantning og fældning, etablering af gravsteder og jord- og gravearbejde. Grøn Vækst A/S har ligeledes aktiviteter inden for vintertjeneste og glatførebekæmpelse. Grøn Vækst A/S har kun aktiviteter i Danmark. Armorica Danmark ApS er en del af Idverde Group, som er en europæisk anlægsgartnervirksomhed. I Danmark har Armorica Danmark ApS aktiviteter via tre datterselskaber: OKNygaard A/S, Malmos A/S og ZinCo Danmark A/S. OKNygaard A/S er en anlægsgartnervirksomhed med aktiviteter inden for udendørs ejendomsservice, mindre og større anlægsopgaver, samt vintertjeneste og glatførebekæmpelse. Malmos A/S er en anlægsgartnervirksomhed med aktiviteter inden for etablering af større specialiserede anlægsopgaver. ZinCo Danmark A/S er leverandør af specialiserede materialer til større anlægsopgaver, herunder løsninger til etablering og klimatilpasning af grønne tage.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt