Mødedato: 27-02-2024

Mentha Fund VII Denmark HoldCo K/S erhvervelse af Holmris B8 A/S

Resumé

Transaktionen omfattede Mentha Fund VII Denmark HoldCo K/S erhvervelse af enekontrol over Holmris B8 A/S, inkl. datterselskaber. Holmris B8 er aktiv inden for møbelindustrien, herunder gennem udvikling, produktion og salg af møbler og relaterede aktiviteter til kontormiljøer, undervisningsmiljøer, institutioner, plejecentre og hospitaler samt hoteller og restauranter. Holmris B8 leverer også serviceydelser relateret til indretning, men det sker primært i forbindelse med salg af møbler. Holmris B8 har to produktionsanlæg i Danmark samt en række salgskontorer i Danmark, Sverige, Norge, Tyskland og Holland. Holmris B8 ejer datterselskaberne Labofa A/S 8 (HB8 Design Products A/S), Holmris Customized A/S (HB8 Production A/S), Designbrokers Hospitality DK ApS, Designbrokers Benelux B.V 100% og er medejer af det norske selskab Holmris FORM/FUNK A/S. Mentha Fund VII indgår – sammen med Mentha Fund III, Mentha Fund IV, Mentha Fund V og Mentha Fund VI – i Mentha, som er et uafhængigt private equity-selskab, der er aktivt i Holland, Belgien og Danmark. Mentha ejer en række porteføljeselskaber, men har efter det oplyste ikke forud for transaktionen enekontrol eller fælleskontrol over selskaber i Danmark, der udvikler, producerer eller sælger møbler og hertil relaterede aktiviteter, herunder serviceydelser relateret til indretning. I Danmark har Mentha alene aktiviteter inden for andre brancher gennem selskaberne Erhvervs Webdesign ApS (CVR nr. 34877939), Aveo A/S (CVR nr. 36944293), og Amsterdam Data Collective ApS (CVR nr. 36977434). KFST godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

12 c, stk. 7.

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant