Mødedato: 04-03-2024

Sanistål A/S’ erhvervelse af Bacher Work Wear A/S

Resumé

Transaktionen omfatter, at Sanistål opnår, via Ahlsell Danmark ApS (”Ahlsell”) og Sanistål, indirekte enekontrol over Bacher Work Wear. Sanistål er – via Ahlsell – ultimativt, indirekte kontrolleret af CVC, der også kontrollerer STARK Danmark A/S (”STARK”). Ahlsell har desuden for nyligt erhvervet KJV A/S (”KJV”). Transkationen vedrørte følgende relevante nationale markeder:
1). Markedet for engrossalg af værktøj og tilbehør, eventuelt segmenteret i: a. Undersegmentet for engrossalg af arbejdstøj og sikkerhedsbeklædning,
2) Markedet for detailsalg af værktøj og tilbehør til professionelle kunder, eventuelt segmenteret i: a. Undersegmentet for detailsalg af arbejdstøj og sikkerhedsbeklædning til professionelle kunder.

Det skabte horisontale overlap på begge af de ovennævnte relevante markeder og undersegmenter til disse, men det eneste horisontalt berørte marked var et nationalt marked for detailsalg af arbejdstøj og sikkerhedsbeklædning til professionelle kunder, jf. pkt. 2.a. ovenfor. Der var også vertikale forbindelser mellem parternes aktiviteter på et nationalt engrosmarked for salg af værktøj og tilbehør samt det snævrere afgrænsede undersegment heraf, jf. pkt. 1. og pkt. 1.a. ovenfor, og parternes aktiviteter på detailmarked for salg af værktøj og tilbehør til professionelle kunder samt det snævrere afgrænsede undersegment heraf, jf. pkt. 2. og pkt. 2.a ovenfor. Disse var dog ikke berørte. KFST Idet fusionen på baggrund af de foreliggende oplysninger ikke giver anledning til indsigelser, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendt fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

12 c, stk. 7.

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant