Mødedato: 28-02-2024

Norlys’ erhvervelse af Telia Company AB’s danske aktiviteter

Resumé

Transaktionen omfattede Norlys’ køb af Telia Company AB’s danske aktiviteter. [RESUME]. Norlys ejer blandt andet fiberinfrastruktur i store dele af Jylland og har derigennem aktiviteter inden for engrossalg af fastnet bredbåndsløsninger. Norlys har desuden aktiviteter inden for blandt andet detailsalg af bredbånds- og tv-løsninger og elforsyning. Telia Company AB’s danske aktiviteter omfatter engros- og detailsalg af mobiltelefoni samt detailsalg af fastnet bredbånds- og tv-løsninger.

KFST så en risiko for at Norlys via tilførelsen af mobiltelefoni til sin produktportefølje ville kunne (mis)bruge sin sin stærke position på fiberinfrastruktur til at begrænse konkurrencen inden for salg af bredbånd. I tillæg hertil kan Norlys koble salget af mobiltelefoni med bredbånd, hvilket potentielt vil gøre det sværere for konkurrenter at konkurrere inden for mobiltelefoni.

Transaktionen kunne dog godkendes med tilsagn om Norlys ville give konkurrenter inden for salg af bredbånd adgang til sit fibernet i Danmark på rimelige og ikke-diskriminerende vilkår. I forbindelse med to tidligere fusioner har Norlys afgivet tilsvarende tilsagn, men Norlys er nu forpligtet til at åbne hele sit fibernet, inklusive fibernet, der etableres fremover. Under behandlingen af fusionen modtog KFST henvendelser fra konkurrenter, der gav udtryk for at konkurrencen på bredbåndsmarkedet generelt kunne være bedre. Fusionskontrollen kan dog alene anvendes til at løse konkurrencemæssige problemer som direkte følger af fusionen.