Mødedato: 31-01-2024

Saudi Aramcos erhvervelse af fælleskontrol over Gas & Oil Pakistan Ltd.

Resumé

Transaktionen omfatter Saudi Arabian Oil Company (“Saudi Aramco”), (via et datterselskabs) erhvervelse af fælleskontrol over Gas & Oil Pakistan Ltd. (“G&O”) sammen med Khalid Riaz. G&O vil udgøre et selvstændigt fungerende joint venture. Saudi Aramco er et kapitalselskab etableret i Kongeriget Saudi-Arabien. Saudi Aramco er primært engageret i prospektering, udforskning, boring og udvinding af kulbrinte substanser samt behandling, fremstilling, raffinering og markedsføring af disse substanser. Saudi Aramco ejer SABIC Innovative Plastics Denmark ApS og SABIC Nordic A/S, der har aktiviteter i Danmark. SABIC Innovative Plastics Denmark ApS’ hovedaktivitet er at være agent og fremme salget af produkter fra dets principal, SABIC Innovative Plastics BV, mens SABIC Nordic A/S er agent inden for polymersalg. G&O opererer udelukkende i Pakistan inden for indkøb, opbevaring, salg og markedsføring af olieprodukter (herunder diesel og benzin) og via sit netværk af over 1.100 detailforretninger. G&O udlejer også sine lokaler til tredjeparter, der driver dagligvarebutikker på forpladserne til G&O’s detailforretninger. G&O har ingen aktiviteter i Danmark eller andre steder uden for Pakistan.
Khalid Riaz er pakistansk statsborger og kontrollerer også andre virksomheder, der har aktiviteter i Pakistan og Nepal. KFST havde ikke reservationer overfor fusionen og godkendte den efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

12 c, stk. 7.

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant