Mødedato: 07-02-2024

NTG Nordic Transport Group A/S’ erhvervelse af 75 pct. af aktierne i RTC Transport A/S

Resumé

Ved transaktionen erhverver NTG 75 pct. af aktierne i RTC, og NTG opnår dermed enekontrol over RTC.
NTG driver speditionsvirksomhed i Danmark og en række andre lande, herunder Sverige, Tyskland og Finland. NTG drives i en række datterselskaber og fragter gods i alle størrelser. NTG er aktiv inden for national og
tværnational godstransport (freight forwarding) på vej i Europa. NTG har herunder også logistikaktivitet (lagerhåndtering, ind- og udlevering af gods), kuréraktiviteter samt sø- og luftfragt. RTC driver logistikvirksomhed og organiserer distribution af bl.a. møbler og hårde hvidevarer for danske virksomheder, der har leverancer til slutbrugere i Danmark og i begrænset omfang Sverige. RTC er aktiv inden for national godstransport samt begrænset tværnational godstransport (freight forwarding) på vej i Danmark. KFST godkendt fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

12 c, stk. 7.

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant