Mødedato: 19-02-2024

HL Display AB’s erhvervelse af enekontrol over PR TRADING-FLEKOTA A/S

Resumé

Transaktionen medfører, at HL Display erhverver 100 pct. at aktiekapitalen i PR TRADING-FLEKOTA. HL Display erhverver dermed enekontrol over PR TRADING-FLEKOTA. PR TRADING-FLEKOTA er aktiv med udvikling og distribution af dis-play-løsninger til detailforretninger i Danmark inden for butiksindretning, butiksdesign og detailmarkedsføring, fx salgsdisplays, butiksskilte og hyl-desystemer. PR TRADING-FLEKOTA leverer herudover også rådgivning og designløsninger til optimering og effektivisering af kundeoplevelser i detailforretninger i Danmark. HL Display er i Danmark aktiv med levering af displayløsninger til PR TRADING-FLEKOTA, mens HL Display uden for Danmark er aktiv med udvikling og distribution af display-løsning inden for butiksindretning, butiksdesign og detailmarkedsføring, fx butiksskilte, hyldestyring og hylde-labels. Herudover er HL Display aktiv med øvrige løsninger til optimering og effektivisering af kundeoplevelser i detailforretninger på verdensplan. HL Display er en del af den svenske koncern Ratos, der ejer og udvikler nordiske selskaber indenfor blandt andet byggeri og industri. Koncernen Ratos består af 17 virksomheder, herunder blandt andet AIRTEAM A/S. KFST godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

12 c, stk. 7.

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant