Mødedato: 07-02-2024

Wilhelmsen Ship Management Holding AS og MPC Maritime Holding GmbHs erhvervelse af fælleskontrol over ZEABORN Ship Management GmbH & Cie. KG.

Resumé

Transaktionen medfører, at WSM og MPC Maritime erhverver fælleskontrol over ZEABORN. WSM er en virksomhed i den norske Wilh. Wilhelmsen Holding ASA Group (”Wilhelmsen Group”). WSM er aktiv inden for teknisk skibsledelse, besætningsledelse, skibsregnskab og indkøbstjenester for skibe af forskellige typer, fx krydstogt- og passagerskibe, LPG-skibe, LNG-skibe, tankskibe, bulkskibe og containerskibe. Herudover er Wilhelmsen Group også aktiv inden for levering af produkter og tjenester til den maritime industri med speciale i maritim logistik, agenttjenester og marineprodukter/-kemikalier gennem Wilhelmsen Ships Service, samt tilbud om forsikringsløsninger inden og uden for den maritime shippingsektor gennem Wilhelmsen Insurance Services. MPC Maritime er ejet af koncernen MPC Capital AG, som er aktiv inden for kapital- og investeringsforvaltning. MPC Maritime er aktiv inden for kommerciel og teknisk skibsledelse til skibe af forskellige typer, fx tankskibe, bulkskibe og containerskibe. ZEABORN er aktiv inden for teknisk skibsledelse, herunder bemanding og performance services (digitale services til at forbedre skibes performance). ZEABORN er endvidere aktiv inden for IT-service gennem Waterway IT Services GmbH & Co. KG, Hamburg (”Waterway IT Services”). Waterway IT Services er et fælleskontrolleret 50/50 joint venture mellem ZEABORN og Waterway IT Solutions GmbH & Co. KG, Hamburg (“Waterway IT Solutions”), der blandt andet er kontrolleret af koncernen MPC Capital AG. Waterway IT Services leverer udelukkende IT-services til ZEABORN-skibe og udliciterer leveringen af disse tjenester internt til Waterway IT Solutions. KFST godkendt fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

12 c, stk. 7.

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant