Mødedato: 22-03-2024

Erhvervsinvest Management A/S’ (indirekte gennem selskabet TM124 A/S) erhvervelse af enekontrol over Bisca A/S

Resumé

Ved transaktionen opnår Erhvervsinvest Management indirekte gennem selskabet TM124 A/S ca. 95 pct. af aktierne i Bisca. De resterende ejerandele erhverves af tre ledelsesmedlemmer i Bisca, der ikke vil opnå kontrolgivende rettigheder over Bisca. Erhvervsinvest Management opnår således enekontrol over Bisca. Bisca er en dansk producent af kiks og kager m.v., der sælger disse under mærkerne Karen Volf, Karen’s Bakery, Snøfler, All in one, Bisca, Møn og Bakkegården. Bisca har derudover også i et vist omfang private label-produktion. Biscas produkter sælges primært til kunder i dagligvarehandlen i både Danmark og udlandet. Derudover sælges produkterne bl.a. til industriproduktion og foodservice-kanaler. Efter fusionen gennemføres, vil TM124 A/S være ejet af Erhvervsinvest V K/S, der er en dansk investeringsfond, som investerer i små og mellemstore virksomheder. Erhvervsinvest V K/S er kontrolleret af Erhvervsinvest Management, som forvalter fem aktive investeringsfonde med porteføljeselskaber med fokus på danske selskaber. Blandt porteføljeselskaberne er eksempelvis European Freeze Dry ApS, Delika Food Group A/S og Samsø Syltefabrik A/S. European Freeze Dry ApS leverer frysetørrede produkter inden for kød, fisk og skaldyr, oste samt frugt og grøntsager og har salg af smagsgivere til bl.a. visse former for bagværk. Delika Food Group A/S producerer kødprodukter som bl.a. pålæg, pølser og røgvarer og er leverandør af andre fødevarer. Samsø Syltefabrik A/S leverer kolonialvarer til industrien, catering og dagligvarehandelen. KFST godkendt fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

12 c, stk. 7.

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant