Mødedato: 06-02-2024

Unit IT Holding A/S’ erhvervelse af enekontrol over ApS KBUS 18 nr. 623

Resumé

Transkationen omfattede Unit IT Holding A/S erhvervelse af enekontrol over ApS KBUS 18 nr. 623. Unit IT er en dansk IT-leverandør med aktiviteter inden for IT-services, herunder IT-infrastruktur, IT-backup-services, IT-sikkerheds-services samt konsulentydelser indenfor public cloud, data og business intelligence. Unit IT er også aktivt inden for salg af hardware og standardsoftware. Unit IT er en del af USTC-koncernen. Koncernen har tillige aktiviteter inden for bl.a. handel med bunker (Bunker Holding og BunkerEx), hedging inden for energi (Global Risk Management), logistik (SDK Freja), skibsfart (UniTankers og Rederiaktieselskabet Nyborg) og træpiller (CM Biomass). KBUS er en dansk leverandør af IT services, herunder IT-outsourcing, cloud, brugersupport samt IT-sikkerheds- og IT-backup-services. Selskabet er også aktivt inden for salg af hardware og standardsoftware. Aktiviteterne i KBUS er i dag del af GlobalConnect A/S og som led i transaktionen overfører GlobalConnect A/S sine aktiviteter inden for IT-outsourcing til selskabet. KFST godkendt fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

12 c, stk. 7.

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant