Mødedato: 14-03-2024

Semler Gruppen A/S’ erhvervelse af enekontrol over H.P. Entreprenørmaskiner A/S

Resumé

Transaktionen indebærer, at Semler erhverver enekontrol over H.P. Entreprenørmaskiner. H.P. Entreprenørmaskiner sælger entreprenørmaskiner fra to lokationer, henholdsvis Horsens og Bjæverskov i Danmark og en lokation i Nuuk, Grønland. H.P. Entreprenørmaskiner sælger entreprenørmaskiner af mærkerne Hitachi (gravemaskiner, gummihjulslæssere mm.), Sandvik (kegleknusere, impactorer, borevogne mm.) og Bell (dumpere), til entreprenørvirksomheder i Danmark, i Grønland og på Færøerne. H.P. Entreprenørmaskiner sælger desuden reservedele som led i service og reparation til de maskiner, som de forhandler. Semler Gruppen er en dansk koncern, som blandt andet består af virksomhederne Skandinavisk Motor Co A/S (bilimportørselskab af blandt andet bilmærkerne Volkswagen, Audi, Škoda og SEAT), Semler Mobility Retail A/S, Car Holding A/S og Semler Agro A/S. Semler Gruppen har desuden andel i kontrollen over leasingselskabet Volkswagen Semler Finans A/S. Semler Gruppens forretningsområder omfatter blandt andet import og salg af personbiler, lette erhvervskøretøjer, læssere og landbrugsmaskiner, salg af reservedele og tilbehør, salg af service- og reparationsydelser samt salg af øvrige mobilitetsydelser, herunder leasingydelser. KFST godkendt fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

12 c, stk. 7.

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant