Mødedato: 24-04-2024

Kingspan Insulation ApS’ overtagelse af enekontrol over TreeTops Holding ApS

Resumé

Transaktionen indebærer, at Kingspan overtager TreeTops. Kingspan er et fuldt ejet datterselskab af Kingspan Group Plc , der har har produktions- og distributionsaktiviteter over hele verden. Kingspan Group er producent af en række produkter til byggebranchen. Kingspan Groups primære aktiviteter omfatter produktion af isolerede paneler, isoleringsplader, lys- og luftløsninger, vand- og ener- giteknologi, data- og gulvteknologi samt tag- og vandtætningsløsninger. Kingspan ejer Troldtekt A/S, som er en dansk producent og distributør af træbetonplader til nedsænkede lofter. Troldtekt distribuerer også profiler til nedsænkede lofter og sælger sine produkter i 27 lande, herunder Danmark, Norge, Sverige, Tyskland og Storbritannien. TreeTops er et dansk selskab, der er aktiv inden for distribution af træbetonplader til nedsæn- kede lofter, træpaneler tilvægbeklædning, profiler til nedsænkede lofter, komposit hegnspane- ler og komposit terrassebrædder. TreeTops markedsfører sine produkter under følgende brandnavne: FibroTech og Kirkedal. TreeTops sælger sine produkter i 22 lande, herunder Danmark, Sverige, Tyskland, Østrig, Norge og Finland. TreeTops køber sine træbetonplader til loftbeklædning fra producenten SIA CEWOOD.

Både Troldtekt og TreeTops er aktive inden for distribution af loftløsninger. Troldtekt er producent og distributør, og TreeTops er alene distributør, af loftløsninger af træbetonplader. I forhold til produktmarkedet fandt styrelsen, at dette kunne afgrænses til markedet for distribution af plader til nedsænkede lofter, som muligvis kunne segmenteres yderligere efter installationsmetode i faste nedsænkede lofter overfor modulære og åbne lofter. Yderligere kunne markedet plader til nedsænkede lofter yderligere segmenteres efter materialer til et marked for distribution af træbetonplader. I forhold til det geografiske marked fandt styrelsen at dette var Danmark, evt. flere lande, men styrelsen var tilbøjelig til at se et nationalt marked. I den konkrete fusion var markedet derfor markedet for distribution af træbetonplader til nedsænkede lofter i Danmark, omend de endelig afgrænsninger kunne stå åbne grundet brugen af tilsagn.

I forhold til fusionens virkninger var det styrelsens umiddelbare vurdering, at den anmeldte fusion kunne hæmme den effektive konkurrence på et marked for distribution af træbetonplader til nedsænkede lofter i Danmark i form af horisontale ensidige virkninger. For at opnå godkendelsen tilbød Kingspan dog at frasælge TreeTops’ forretning inden for salg af træbetonplader til lofter. Konkurrencerådet har samtidig godkendt, at DEPO Holding, som drives af en tidligere medejer af TreeTops, købte de frasolgte aktiviteter.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Tilsagn

Opfølgninger

Tilsagn