Sorter

Mødedato

JP/Politikens Hus A/S’ overtagelse af enekontrol med henholdsvis Dansk Avis Omdeling A/S og A/S Bladkompagniet

Resumé

Konkurrencerådet har godkendt, at JP/Politikens Hus overtager kontrollen med de to avisdistributører Dansk Avis Omdeling (DAO) og Bladkompagniet. For at opnå godkendelsen har JP/Politikens Hus afgivet tilsagn om de fremtidige priser og vilkår for distribution af dagblade i Danmark. [RESUME].

Mødedato

Tartan Pub ApS - bøde på 105.000 kr. - markedsdeling - diskotekskartel

Resumé

Fire diskoteker har erkendt, at de også har deltaget i det kartel, som 18 diskoteker og deres fælles indkøbsselskab NOX Network fik bøder for kort før jul. I kartellet havde diskotekerne aftalt ikke at åbne filialer i hinandens byer eller inden for en radius af 20 kilometer fra hinanden. Tartan Pub ApS har accepteret en både på 105.000 kr. Overtrædelsen har fundet sted i perioden 23. december 2013 til 31. december 2019.

Myndighed
Dom
Regel
kl § 6
Udfald
Bøde
Mødedato

MPRC Europe Limited og Pollen Street Capitals erhvervelse af fælles kontrol med Aryza Holdings Limited

Resumé

Transaktionen omfatter at MPRC Europe Limited og Pollen Street Capitals erhverver fælles kontrol med Aryza Holdings Limited. MPRC Europe Limited er et datterselskab i Macquarie-koncernen, der udøver aktiviteter inden for asset management, finansiering, bankvirksomhed, rådgivning, risiko og kapitalløsninger inden for fordringer, aktier og handelsvarer. Macquarie-koncernen repræsenterer klienter, der er institutionelle virksomheder, privatvirksomheder, klienter inden for staten og detailklienter og modparter over hele verden. I Danmark har Macquarie en kontrollerende ejerandel i TDC-koncernen. Pollen Street Capital er et uafhængigt investeringsselskab med hovedkvarter i London. Pollen Street Capital ejer en række virksomheder med aktiviteter inden for finansielle tjenesteydelser og erhvervsservice. Pollen Street Capital havde ikke omsætning i Danmark i seneste regnskabsår. Aryza udbyder software-løsninger til bankverdenen herunder lånehåndtering og insolvensrelaterede software-løsninger inden for automatiserede arbejdsgange. Aryza havde ikke omsætning i Danmark i seneste regnskabsår.Da fusionen ikke gav anledninger til bekymringer blev den godkendt efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Mødedato

Lavere loft for Nets’ dankortopkrævninger hos fysiske butikker

Resumé

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har sænket loftet for det årlige beløb, som Nets må opkræve i gebyr af forretningerne, for at der kan betales med Dankort i den fysiske handel. Beløbet er sat ned med 7,1 procent.

Mødedato

Ex Ante Regulation and Competition in Digital Markets

Resumé

Digital platform markets have particular characteristics that may warrant specific regulation, as discussed by a number of high-profile reports by experts appointed by governments and regulators in recent years. To address these particularities, over the past year many jurisdictions have proposed some form of ex ante regulation to supplement existing ex-post competition law enforcement. However, there has been a lack of co-ordination across jurisdictions. This has resulted in significant divergences in the way that the regulations seek to solve the problems, which ultimately could affect their success. To support a discussion about the merits and objectives of ex ante regulation amidst the regulatory cacophony, this paper gathers some of the most salient regulatory proposals and amendments to existing laws, which were available to the public as of August 2021 to compare and contrast them. This vue d'ensemble aims to help the debate about the degree to which it is possible to dovetail the world-wide regulatory approaches to platforms

Myndighed
OECD
Regel
Rapport
Udfald
Rapport
Mødedato

Environmental Considerations in Competition Enforcement

Resumé

Climate change is one of the most pressing issues of this century. Due to the urgency of the issue and the pressure on governments to act, the debate on climate change is moving quickly from the political level to focused conversations on policy choices and implementation options. This background paper discusses the role of competition policy and enforcement in supporting and incentivising sustainable and pro-competitive business practices. It analyses the practical approaches that competition authorities may take when assessing cases with an environmental dimension. Looking at past experiences in cartels, co-operation agreements, abuses of dominance and merger control, the paper explores the question how competition authorities can integrate economic and noneconomic environmental effects into the competitive assessment from the legal and economic perspective. It also identifies the challenge

Myndighed
OECD
Regel
Rapport
Udfald
Rapport
Mødedato

Eiskjær Invest ApS - bøde på 80.000 kr. - markedsdeling - diskotekskartel

Resumé

En række diskoteker og deres fælles indkøbsselskab har deltaget i et kartel, hvor de har aftalt ikke at åbne filialer i hinandens byer eller inden for en radius af 20 kilometer fra hinanden. Nogle af aftalerne har stået på i over 15 år. Diskotekerne har erkendt overtrædelsen af konkurrenceloven og accepteret bøder. Eiskjær Invest ApS (på vegne af Ice Inc. ApS og Crazy Daisy, Fjerritselv ApS) har accepteret en bøde på 80.000 kroner. Overtrædelsen har for Ice Inc. ApS (tidligere Crazy Daisy, Års ApS) fundet sted i perioden fra 1. november 2004 til den 24. marts 2020. Overtrædelsen har for Crazy Daisy, Fjerritselv ApS fundet sted i perioden fra 13. januar 2014 til den 24. marts 2020.

Myndighed
Dom
Regel
kl § 6
Udfald
Bøde
Mødedato

Horsens Nightlife ApS - bøde på 140.000 kr. - markedsdeling - diskotekskartel

Resumé

En række diskoteker og deres fælles indkøbsselskab har deltaget i et kartel, hvor de har aftalt ikke at åbne filialer i hinandens byer eller inden for en radius af 20 kilometer fra hinanden. Nogle af aftalerne har stået på i over 15 år. Diskotekerne har erkendt overtrædelsen af konkurrenceloven og accepteret bøder. Horsens Nightlife ApS har accepteret en bøde på 140.000 kroner. Overtrædelsen har fundet sted i perioden fra den 2. november 2004 til den 24. marts 2020.

Myndighed
Dom
Regel
kl § 6
Udfald
Bøde
Mødedato

Crazy Daisy i Odder ApS - bøde på 41.000 kr. - markedsdeling - diskotekskartel

Resumé

En række diskoteker og deres fælles indkøbsselskab har deltaget i et kartel, hvor de har aftalt ikke at åbne filialer i hinandens byer eller inden for en radius af 20 kilometer fra hinanden. Nogle af aftalerne har stået på i over 15 år. Diskotekerne har erkendt overtrædelsen af konkurrenceloven og accepteret bøder. Crazy Daisy Odder ApS har accepteret en bøde på 41.000 kroner. Overtrædelsen har fundet sted i perioden fra den 23. december 2013 til den 24. marts 2020.

Myndighed
Dom
Regel
kl § 6
Udfald
Bøde
Mødedato

Nonboe Holding ApS - bøde på 96.000 kr. - markedsdeling - diskotekskartel

Resumé

En række diskoteker og deres fælles indkøbsselskab har deltaget i et kartel, hvor de har aftalt ikke at åbne filialer i hinandens byer eller inden for en radius af 20 kilometer fra hinanden. Nogle af aftalerne har stået på i over 15 år. Diskotekerne har erkendt overtrædelsen af konkurrenceloven og accepteret bøder. Nonboe Holding ApS har accepteret en bøde på 96.000 kroner. Overtrædelsen har for Buddy Holly Struer ApS fundet sted i perioden fra 27. december 2013 til den 24. marts 2020. Overtrædelsen har for Roxy Malt Holstebro ApS fundet sted i perioden fra den 9. december 2016 til den 24. marts 2020.

Myndighed
Dom
Regel
kl § 6
Udfald
Bøde