Sorter

Mødedato

Lemvigh-Müllers overtagelse af Brdr. A & O Johansen

Resumé

Værktøjsgrossisten Lemvigh-Müllers afgav i 2007 et tilbud på konkurrenten Brdr. A & O Johansen. Begge virksomheder er teknikgrossister på markederne for salg af VVS-/VA-artikler, el-artikler samt VVT-artikler til professionelle kunder. LM er endvidere også grossist på markedet for salg af stål og metaller til professionelle kunder. Det var Konkurrencerådets opfattelse, at fusionen mellem LM og AO vil øge sandsynligheden for koordineret adfærd på markedet for salg af VVS-/VA-artikler til professionelle kunder og på markedet for salg af el-artikler til professionelle kunder (herefter hhv. ”VVS-markedet” og ”el-markedet”). Markedet var generel koncentreret og to virksomheder de væsentligste konkirrenter. Det var ikke vurderet om der også kunne opstå koordineret adfærd på markedet for salg af VVT-artikler til professionelle kunder, idet det ikke er afgørende for den samlede vurdering af fusionens virkninger. Derimod antog rådet at konkurrencen indenfor salget af stål og metaller til professionelle kunder ikke ville blive skadet. Da parterne ikke fremlagde acceptable tilsagn endte fusionen med at bliver blokeret af konkurrencerådet.

Myndighed
Rådet
Regel
Fusion
Udfald
forbud