Sorter

Mødedato

GUBI

Resumé

GUBI, der er en designvirksomhed inden for møbler og belysning, havde i en 2½ års perioden koordineret køb/salgspriser med konkurrenter samt dikteret bindende videresalgspriser. Da GUBI selv henvendte sig til KFST og bl.a. implementeret et compliance program kunne sagen lukkes mod vedtagelse af en bøde på 6.000.000 kroner.

Mødedato

MPE Distribution ApS - tiltalefrafald

Resumé

MPE Distribution har modtaget tiltalefrafald for at bistå med opklaring af en sag om kundedeling. Mediacenter Danmark havde aftalt med konkurrenten MPE Distribution, at de to virksomheder skulle dele markedet for distribution af adresseløse forsendelser mellem sig. Mediacenter Danmark har accepteret en bøde på 2,25 millioner kroner for at have overtrådt konkurrenceloven. Den underliggende sag blev afgjort af Konkurrencerådet 30/8-2017.

Myndighed
Dom
Regel
kl § 6
Udfald
Bøde
Mødedato

Mediacenter Danmark

Resumé

Mediacenter Danmark har accepteret en bøde på 2,25 millioner kroner for at have overtrådt konkurrenceloven. Virksomheden havde aftalt med konkurrenten MPE Distribution, at de to virksomheder skulle dele markedet for distribution af adresseløse forsendelser mellem sig. MPE Distribution har samtidig modtaget tiltalefrafald for at bistå med opklaringen. Den underliggende sag blev afgjort af Konkurrencerådet 30/8-2017.

Myndighed
Dom
Regel
kl § 6
Udfald
Bøde
Afgørelser
Mødedato

Brancheforeningen Økonomisk Forening for Persontransport

Resumé

Brancheforeningen Økonomisk Forening for Persontransport vedtog en bøde på 400.000 kroner for at have koordineret tilbud på opgaver mellem medlemmerne. Økonomisk Forening for Persontransport var en brancheforening for 24 selvstændige vognmænd i Midtjylland og opgaverne, der blev koordineret omfattet handicapkørsel, flexkørsel og patientbefordring, som kommuner, regioner eller trafikselskabersendte i udbud. Overtrædelsen fandt sted i perioden fra oktober 2013 til november 2016. Den underliggende afgørelse blev vedtaget af Konkurrencerådet 28/2-2018.

Mødedato

Campingrådet - Bøde

Resumé

Konkurrencerådet afgjorde i maj 2017, at Campingrådet havde handlet i strid med konkurrenceloven. Konkursboet efter Campingrådet har nu accepteret at betale en bøde på 400.000 kroner for overtrædelsen. Bødens størrelse er blandt andet fastsat med vægt på overtrædelsens grovhed og varighed samt rådets omsætning forud for konkursen. Campingrådet, hvoraf en del af medlemmerne var konkurrerende virksomheder, har overtrådt konkurrenceloven i perioden 2011-2016 ved blandt andet på møder at vedtage, at der skulle være en fast pris på det såkaldte CKE-campingpas. Derudover vedtog Campingrådet på samme måde i perioden 2012-2016, at campingpladser skulle forlange, at campister foreviste eller købte et CKE-campingpas, og at konkurrerende campingpas skulle afvises. Næsten 90 procent af de danske campingpladser var omfattet af de ulovlige vedtagelser. Konkurrencerådets afgørelse blev stadfæstet af Konkurrenceankenævnet i april 2018. Konkurrencerådet anmeldte sagen til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet med henblik på strafferetlig vurdering. I JAN 2020 accepteret Konkursboet eet bødeforlæg på 400.000 kroner.

Myndighed
Dom
Regel
kl § 6
Udfald
Bøde
Mødedato

Falck II - Byret dom

Resumé

Sagen vedrørte den straf, som virksomheden Falck skulle idømmes for i strid med konkurrencelovens § 11, at have iværksat et ekskluderende misbrug overfor Bios. Konkurrencerådety havde forsdømt dette 1 FEB 2019. Efter rettens tilkendegivelse vedtog Falck Danmark A/S en bøde på DKK 30 mio.

Mødedato

DK-CAMP A/S - bødeforlæg

Resumé

Konkurrencerådet afgjorde i maj 2017, at Landsforeningen af privatdrevne campingpladser i Danmark, DKCAMP, havde overtrådt konkurrenceloven. Foreningen har nu accepteret at betale en bøde på 300.000 kroner for overtrædelsen. Bødens størrelse er blandt andet fastsat med vægt på foreningens omsætning og betalingsevne.

Mødedato

Sanoterm Danmark

Resumé

To ledende medarbejdere fra Sanoterm Danmark A/S - der i mellemtiden er gået konkurs - har vedtaget bøder på henholdsvis 100.000 kroner og 25.000 kroner for at have udvekslet priser og andre vilkår med en konkurrent. Begge er fundet skyldig i overtrædelse af konkurrencelovens § 23, stk. 1, nr. 1, jf. § 6, stk. 1, jf. stk. 3, jf. straffelovens § 23 ved forsætligt eller groft uagtsomt ved tilskyndelse, råd eller dåd at have medvirket til, at Sanoterm Danmark A/S indgik aftaler eller samordnet praksis mellem virksomheder i samme omsætningsled, der direkte eller indirekte havde til formål eller følge at begrænse konkurrencen. Bøderne er en del af et sagskompleks om VVS-karteller. Der er givet bøder for i alt 1.750.000 kroner i sagskomplekset om vvs-karteller. Med bøden til den ledende medarbejder fra Sanoterm Danmark A/S var VVS-kartellet endvidere afsluttet.

Mødedato

Circle K Danmark A/S - bøde

Resumé

Circle K Danmark A/S fik en bøde på seks millioner kroner for ikke at have anmeldt sin overtagelse af 72 servicestationer i Danmark til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i 2016. Bødens størrelse tager hensyn l overtrædelsens grovhed, varighed og selskabets omsætning. Det har været en formildende omstændighed, at Circle K Danmark selv henvendte sig til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i forbindelse med sagen. Fusionen er efterfølgende anmeldt til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, og blev godkendt i oktober 2018.