Sorter

Mødedato

Det kan betale sig – men vi skifter sjældent leverandør

Resumé

I samarbejde med Megafon fik Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udarbejdet en undersøgelse, der vidste, at kun 1/4 af danskerne havde skifte leverandøren på 13 forskellige område indenfor de sidste 2 år, til trods for at 94% af den som skiftede forsikringsselskab og 85% af dem som skiftede bank fik bedre vilkår og/eller pris. Undersøgelsen vidste desuden antallet var markant lavere ved skift af bank og tandlæge. Styrelsen valgte derfor at opfordre forbrugerne til at være mere kritiske og i højere grad skifte leverandørerne da dette ville skabe en mere effektiv konkurrence på markederne.

Myndighed
Styrelsen
Regel
forbruger
Udfald
Vejledning