Sorter

Mødedato

Danske Banks efterlevelse af fusionstilsagn (salg af aktier i PBS - Internationale Kort)

Resumé

Sagen vedrørte Danske Banks efterlevelse af fusionstilsagn. Konkurrencestyrelsen fandt ikke grundlag for at udsætte fristen for opfyldelsen af de tilsagn afgivet ved den tidligere fusion. Endvidere blev det indskærpet, at det ikke ville være i overenstemmelse med tilsagnsaftalen, såfremt Danske Bank ved frasalget af aktie- og stemmebeholdningen erhvervede en andel af aktiverne i PBS International Holding, som oversteg 25,9 pct. Aktieposten blev herefter frasolgt til Syd Bank. Den oprindelige fusion blev godkendt den 8. november 2000.

Mødedato

Microsofts tilbud om at købe Navision

Resumé

Sagen vedrørte Microsofts tilbud om at købe Navision. I anledning af Microsofts tilbud om at overtage Navision rettede en engelsk konkurrent til Navision, Sage, henvendelse til Konkurrencestyrelsen og anmodede styrelsen om at overveje, om sagen i medfør af fusionsforordningens artikel 22, stk. 3, burde oversendes til EUKommissionen. Konkurrencestyrelsen meddelte ved brev af 11. juni 2002 at styrelsen ikke fandt grundlag for at indstille til økonomi- og erhvervsministeren at rette henvendelse til Kommissionen i medfør af fusionskontrolforordningen.

Myndighed
Rådet
Regel
Fusion
Udfald
ej til EU
Mødedato

Carlsberg og Orklas øl- og læskedrikdivision fusionerer

Resumé

Sagen vedrører fusionen af Carlsberg og Orklas øl-og læskedriksvision. Det nye selskab, Carlsberg Breweries A/S, ville efter fusionen eje 60% af aktierne og Orkla de resterende 40%. Det nye selskab kommer til at bestå af Carlsbergs bryggeri- og læskedriksaktiviteter (undtagen Coca-Cola Nordic Beverages) og Orklas bryggerier Pripps og Ringnes og Orklas ejerandel på 50% af Baltic Beverage Holding, der har en meget stærk position på det baltiske og russiske marked. Fusionen er ikke omfattet af de nye danske fusionsregler, da de først træder i kraft den 1. oktober 2000.

Myndighed
Rådet
Regel
Fusion
Udfald
Ej omfattet