Sorter

Mødedato

Det kan betale sig – men vi skifter sjældent leverandør

Resumé

I samarbejde med Megafon fik Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udarbejdet en undersøgelse, der vidste, at kun 1/4 af danskerne havde skifte leverandøren på 13 forskellige område indenfor de sidste 2 år, til trods for at 94% af den som skiftede forsikringsselskab og 85% af dem som skiftede bank fik bedre vilkår og/eller pris. Undersøgelsen vidste desuden antallet var markant lavere ved skift af bank og tandlæge. Styrelsen valgte derfor at opfordre forbrugerne til at være mere kritiske og i højere grad skifte leverandørerne da dette ville skabe en mere effektiv konkurrence på markederne.

Myndighed
Styrelsen
Regel
forbruger
Udfald
Vejledning
Mødedato

Andelskassen J.A.K mod Konkurrencerådet

Resumé

Andelskassen J.A.K, havde klaget til KFST over nogle uspecificeret forhold. Styrelsen havde dog avist at behandle disse jf. konkurrencelovens § 14 (nu § 15, stk 1), hvilket JAK havde indbragt for ankenævnet. Ankenævnet afviste sagen, idet dette ikke havde kompetence til at efterprøve beslutninger om at afvise klager.

Myndighed
Ankenævn
Regel
kl § 15
Udfald
afvist
Mødedato

Betænkning 1297/1995 – Konkurrencelovgivningen i Danmark

Resumé

Betænkning 1297/1995 – ”konkurrencelovgivningen i Danmark” dannede grundlag for den i 1997 vedtagne konkurrencelov, dvs. den første moderne EU-konforme konkurrencelov i Danmark. Betænkningen beskriver de grundlæggende elementer i konkurrencelovgivningen, og synes navnlig i de tidligere år at være anvendt forholdsvis mekanisk.

Myndighed
Betænkning
Regel
Betænkning
Udfald
Betænkning