Sorter

Mødedato

NREP AB’s og Dades A/S’ etablering af fælleskontrol over Dades’ ejendomsportefølje

Resumé

Ved transaktionen får NREP fælleskontrol sammen med Dades over hele Dades’ ejendomsportefølje, jf. § 12 a, stk. 1, nr. 2. NREP vil fremover varetage og forvalte ejendomsporteføljen samt stå for varetagelse af andre
opgaver relateret til administrationen af Dades-koncernen. Dades er et dansk aktieselskab, som er ejet af Novo Holdings A/S, Aase og Ejner Danielsens fond, Tryghedsgruppen Smba og en række minoritetsaktionærer. Dades’ forretningsgrundlag er at udvikle og investere i attraktive butikscentre og boligprojekter over hele landet samt i erhvervsejendomme i Storkøbenhavn og i de største danske byer. Dades ejendomsportefølje består af 63 kontorejendomme og 13 butikscentre, hvoraf hovedparten er beliggende i Storkøbenhavn. Alle Dades’ ejendomme har et samlet udlejningsareal på ca. 1,1 mio. m². Dades ejer derudover 49 procent af ejendommen Gl. Mønt 2-4 gennem datterselskabet Davista. Lejeindtægter udgør selskabets omsætning. Alle Dades’ ejendomme administreres i dag af Newsec. NREP er en registreret fond-manager, der administrerer fonde, hvis formål er at investere i, forvalte og udvikle ejendomme i Norden. NREP AB er ejet 100 % af NREP A/S, der bl.a. er ejet af TBL Holding ApS og Novo Holdings A/S. NREP har over 2,5 mio. m² i ejendomme i Norden på tværs
af fonde administreret af NREP, hvor størstedelen er inden for kerneområderne bolig, logistik, plejehjem og kontorer. NREP har 350 medarbejdere, heraf ca. halvdelen i Danmark. Idet fusionen på baggrund af de
foreliggende oplysninger ikke giver anledning til indsigelser, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendt fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

Danoffice IT ApS’ erhvervelse af Edgemo A/S

Resumé

Transaktionen omfatter, at Danoffice IT ApS og Edgemo A/S fusionerer. Danoffice IT ApS er en global forhandler af hardware og software, der er specialiseret i salg af IT-udstyr til internationale nødhjælpsorganisationer med aktiviteter på tværs af landegrænser samt til større og mellemstore virksomheder i Danmark. Danoffiice IT ApS er ultimativt kontrolleret Agilitas Private Equity LLP, der er en britisk kapitalfond med fokus på investeringer i mellemstore virksomheder. Edgemo A/S er en dansk IT-virksomhed, der rådgiver om IT-infrastruktur for - særligt større - danske virksomheder og i den forbindelse sælger IThardware, software og serviceydelser. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

Togu ApS, Crean Capital III ApS og MST Finance & Consult ApS’ erhvervelse af BCHG Holding A/S

Resumé

Transaktionen omfatter Togu ApS, Crean Capital III ApS, MST Finance & Consult ApS og en række minoritetsaktionærer erhvervelse af 50,1 pct. af aktieandelene i BCHG Holding A/S. Derved opnår de ælleskontrol over selskabet. De resterende aktier erhverves af Vækstfonden og Nordea Danmark. BCHG Holding ejer og driver en række hoteller, med tilknyttet ejendomme, i København. Togu ApS har udover en række ejendomsinvesteringer ejerinteresser i virksomheder med aktiviteter inden for (i) totalleverancer til erhvervslivet inden for kontorartikler, elektronik, kontormøbler, lagerudstyr, husholdning og forfriskninger, (ii) restaurationsdrift, (iii) farmaceutisk produktion, (vii) salg af cloudløsninger, (viii) software til brug for print via mobile enheder, (x) logistik- og transportydelser, (xi) design, produktion og salg af tøj og tilbehør og (xii) udvikling og salg af kommunikationsudstyr. Togu ApS har herudover del i kontrollen over DSV Miljø-koncernen, der har aktiviteter inden for affaldshåndtering, transport og logistik til byggesektoren samt salg af råvarer (navnlig sand og grus) til byggesektoren samt spildevandsbehandling. Crean Capital III ApS har udover en række ejendomsinvesteringer ejerinteresser i virksomheder inden for (i) logistik- og transportydelser og (ii) design, produktion og salg af tøj og tilbehør MST Finance & Consult ApS har udover en række ejendomsinvesteringer ejerinteresser i virksomheder inden for (i) totalleverancer til erhvervslivet inden for kontorartikler, elektronik, kontormøbler, lagerudstyr, husholdning og forfriskninger, (ii) restaurationsdrift, (iii) farmaceutisk produktion, (vii) salg af cloudløsninger (viii) software til brug for print via mobile enheder, (x) logistik- og transportydelser, (xi) design, produktion og salg af tøj og tilbehør og (xii) udvikling og salg af kommunikationsudstyr. KFST godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Mødedato

Forenklet anmeldelse af NTG Nordic Transport Group A/S’ erhvervelse af enekontrol over Neptun Transport A/

Resumé

Fusionen omfatter at NTG erhverver 75 pct. af aktierne i Neptun, mens to af Neptuns hidtidige trebeholder de resterende 25 pct. af aktierne. NTG driver speditionsvirksomhed i Danmark og i en række andre lande.
Størstedelen af NTG’s aktiviteter er inden for godstransport på vej i form af især tværnationale godstransporter i Europa med hovedvægt på transporter til/fra Danmark, Sverige, Tyskland og Finland. NTG har også aktiviteter inden for sø- og luftfragt, kurér- og logistikaktiviteter. Neptun driver speditionsvirksomhed i Danmark og organiserer alt overvejende godstransport på vej, heraf en vis del som køletransport. Neptun organiserer især transporter mellem Danmark og Tyrkiet/Balkan. Herudover har Neptun aktiviteter inden for sø- og lufttransport. KFST godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

Orkla Health AS' erhvervelse af enekontrol over NutraQ 2 AS

Resumé

Orkla er producent og leverandør af helseprodukter, herunder en række kosttilskud til dagligvarehandlen,
apoteker, helsekostbutikker og andre detaillister. Produkterne sælges i Danmark under en række varemærker. Orkla er en del af Orkla ASA, som også er leverandør af produkter inden for bl.a. fødevarer, sundhed og personlig pleje, tekstil, vaskemidler, maleudstyr, og vaskemidler. NutraQ udvikler og sælger helseprodukter direkte til forbrugere via en digital og abonnementsbaseret forretningsmodel, og sælger derfor ikke produkter til detailhandlen i Danmark. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har på den baggrund godkendt Orkla Health AS' erhvervelse af enekontrol over NutraQ 2 AS, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 1, jf. stk. 2, 1. pkt.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

IT Relation Holding A/S’ erhvervelse af enekontrol over Itadel A/S og Cloud Teams ApS

Resumé

ITM8 Holding A/S vil med Transaktionen opnå enekontrol over Itadel A/S og Cloud Teams ApS. ITM8 Holding A/S er en dansk udbyder af it-outsourcing. ITM8 Holding A/S udbyder derudover it-konsulentydelser på timebasis. Som led i udbud af it-outsourcing udbyder ITM8 Holding A/S tillige hardware og software licenser, ligesom ITM8 Holding A/S i mindre grad også udbyder hardware og software som stand alone ydelser. ITM8 Holding A/S udbyder sine ydelser gennem datterselskaberne IT Relation A/S, Copenhagen Software A/S, Miracle 42 A/S, Sotea A/S, Improsesc A/S, Mentor IT A/S, Emineo AB, Progressive A/S og Telefonselskabet ApS. ITM8 Holding A/S er ejet af HgCapital. HgCapital ejer udover ITM8 Holding A/S to porteføljeselskaber, der udbyder it-ydelser i Danmark: Team.blue, som gennem navnene Simply.com og Dandomain udbyder web-hosting og cloudløsninger, og Visma, som hovedsageligt udbyder business process outsourcing services og dertil visse hosting- og it-konsulentydelser. Itadel A/S udbyder ligesom ITM8 Holding A/S it-outsourcing, hvor Itadel løser kundernes samlede it-behov i en all-inclusive aftale. Cloud Teams ApS udbyder it-rådgivning og implementering af cloud-løsninger gennem Microsoft produkter. IT Relation Holding A/S skiftede den 4. juni 2021 navn til ITM8 Holding A/S. KFST godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

FCP HoldCo ApS og FCP BidCo ApS’ erhvervelse af Geia Food A/S

Resumé

Transaktionen medfører, at FCP HoldCo ApS opnår enekontrol over Geia Food A/S. FCP HoldCo ApS ejer 100 % af aktierne i FCP BidCo ApS og er kontrolleret af Triton Smaller Mid-Cap Fund II, som udgør del af Triton gruppen.
Triton gruppen er en gruppe af uafhængige kapitalfonde og selskaber, der fokuserer på investeringer i virksomheder navnlig i Belgien, Danmark, Finland, Holland, Italien, Luxemburg Norge, Schweitz, Spanien, Sverige, Tyskland og Østrig. Triton gruppen omfatter aktuelt 48 porteføljevirksomheder, navnlig industrielle virksomheder, forretningsservice samt i forbruger og sundhedssektoren. Ud af de 48 porteføljevirksomheder er 34 aktive i Danmark. Geia Foods A/S er en uafhængig fødevareleverandør til detailhandlen inden for frost, køl, kolonial og drikkevarer primært i Danmark og det øvrige Skandinavien. Geia Food A/S leverer herudover også madkonceptsløsninger primært til dagligvarekunder. KFST godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

Gjensidige Forsikring ASA’s erhvervelse af enekontrol over NEM Forsikring A/S

Resumé

Ved transaktionen erhverver Gjensidige Forsikring ASA samtlige kapitalandele i NEM Forsikring A/S og opnår dermed enekontrol over NEM Forsikring A/S. Gjensidige Forsikring ASA er en nordisk funderet forsikringsvirksomhed, som er aktiv inden for salg af skadesforsikringer til privat- og erhvervskunder i Danmark, Sverige, Norge og Baltikum. I Norge tilbyder Gjensidige desuden ydelser inden for livsforsikringer. NEM Forsikring er en dansk funderet forsikringsvirksomhed med hovedsæde i Skanderborg. NEM Forsikring er aktiv inden for salg af skadesforsikringer til privat- og erhvervskunder i Danmark. KFST godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

Bison Acquisition Corp’s erhvervelse af en kontrollerende andel af aktierne i Inter Pipeline Ltd, herunder det danske datterselskab Inter Terminals Denmark A/S

Resumé

Fusionen finder sted ved et frivilligt offentligt overtagelsestilbud, som Bison Acquisition Corp’s har fremsat til aktionærerne i Inter Pipeline Ltd om at erhverve samtlige aktier i Inter Pipeline Ltd. Gennemførelsen af overtagelsestilbuddet er blandt andet betinget af, at Bison Acquisition Corp erhverver mere end 66⅔ pct. af aktiekapitalen i Inter Pipeline Ltd. Overtagelsestilbuddet blev fremsat den 22. februar 2021. Købstilbuddet er i øjeblikket gældende indtil den 7. juni 2021. Efter gennemførelse af fusionen vil Bison Acquisition Corp udøve enekontrol over Inter Pipeline Ltd. Bison Acquisition Corp er et nystiftet selskab, der er kontrolleret af aktivforvalteren Brookfield Asset Management Inc (”Brookfield”). Brookfield har hovedkontor i Toronto, Canada. Brookfields investeringsfokus er inden for fast ejendom, infrastruktur, vedvarende energi og private equity. Brookfield er aktiv i Danmark gennem porteføljeselskaberne Clarios Denmark ApS, som producerer batterier til bl.a. bilproducenter, motorcykler og maritime fartøjer, Schoeller Plast A/S, som producerer retursystemer for plastik samt Greenergy, som indkøber og leverer brændstof på verdensplan. Herudover har Brookfield fælles kontrol over Oaktree Capital Group, der er aktiv i Danmark gennem en række porteføljeselskaber inden for sektorer som shipping, udlejning af kemikalietankere og beklædning. Inter Pipeline Ltd er et børsnoteret aktieselskab med hovedkontor i Calgary, Canada. Inter Pipeline Ltd er aktiv inden for transport og bearbejdelse af råolie og naturgas i Vestcanada samt inden for oplagring af flydende massegods i Sverige og Danmark, herunder i Danmark via datterselskabet Inter Terminals Denmark A/S. Inter Pipeline Ltd’s aktiver i Sverige og Danmark omfatter otte lagerterminaler, som tilbyder lagerydelser for destillater og brændselsolieprodukter. I Danmark har Inter Pipeline Ltd lagerterminaler i Asnæs, Stignæs, Gulfhavn og Ensted. KFST godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Mødedato

Kirk Kapital A/S' og Karsten Ree Holding C ApS' erhvervelse af fælleskontrol over Ellepot A/S og PlantPaper Holding ApS

Resumé

Transaktionen omfatter at Kirk Kapital og Karsten Ree opnår fælleskontrol med Ellepot og PlantPaper gennem Danish Horticulture Group A/S. Kirk Kapital og Karsten Ree opnår fælles kontrol på basis af henholdsvis aftale samt overdragelse af aktier og anparter. Kirk Kapital har aktiviteter inden for industri-, udviklings-, handels-, ejendomsadministrations-, finansierings- og investeringsvirksomhed. Karsten Ree-koncernen foretager investeringer i mellemstore og store virksomheder i Danmark. Koncernen har desuden aktiviteter med køb og salg af aktier. Karsten Ree-koncernen kontrollerer aktuelt PlantPaper. Ellepot sælger og udlejer semi- og fuldautomatiske maskiner, som benyttes til at producere spiringspotter. I tilknytning til salg og udlejning af maskinerne sælger Ellepot det papir, som anvendes i produktionen, bakker og serviceydelser til købere og lejere af maskinerne. PlantPaper sælger via Sungrow A/S semi- og fuldautomatiske maskiner til produktion af spiringspotter samt tilhørende salg af plantebaseret papir, der anvendes på maskinerne og serviceydelser. Derudover producerer og sælger PlantPaper via PlantPaper Production A/S færdigproducerede spiringspotter. KFST godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.