Sorter

Mødedato

Commission publishes report on online hotel booking

Resumé

The European Commission and ten national competition authorities today published a report on competition in the online hotel booking sector. The report presents the results of a coordinated monitoring exercise carried out by the Belgian, Czech, French, German, Hungarian, Irish, Italian, Dutch, Swedish and UK national competition authorities and the European Commission during 2016.

Mødedato

DONGs køb af Elsam, Energi E2, Frederiksberg Elnet og Københavns Energi

Resumé

Sagen vedrørte DONGs køb af Elsam, Energi E2, Frederiksberg Elnet og Københavns Energi. DONG A/S er et statsejet selskab, der primært opererer med produktion, transport og handel med olie og naturgas og hertil knyttede ydelser som lager og distribution af naturgas. Elsam og E2 er hver især dominerende el-producenter i Vestdanmark (Elsam) og Østdanmark (E2). Begge selskaber er aktive i produktion og salg af elektricitet -såvel fysisk som finansielt - på engrosmarkedet og i produktion af fjernvarme. Elsam har yderligere via sit ejerskab af Nesa, detail aktiviteter i Østdanmark. E2 var før fusionen ejet af en række kommuner og Nesa. Elsam var før fusionen ejet af Vattenfall, DONG samt en række kommuner. EU-Kommissionen godkendte den 14. marts 2006 fusionen betinget af at DONG solgte et af to danske gaslagre og i 6 år bortauktionerede gas svarende til 10 pct. af det danske forbrug i 2005. Fusionen blev behandlet og godkendt af EU-Kommissionen og KFST afgav en kort redegørelse herom til rådet.

Myndighed
Kommissionen
Regel
Fusion
Udfald
Tilsagn