Sorter

Mødedato

Findan El-anlæg A/S - Tiltalefrafald

Resumé

Tiltalen mod kølemontørvirksomheden Findan El-anlæg blev frafaldet efter reglerne om liency. I sagen havde Findan sammen med en konkurrent opdelt markedet. Findan Virksomheden henvendte sig i november 2017 til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen med en ansøgning om straflempelse i forbindelse med en aftale om ulovlig markedsdeling med konkurrenten Sydkystens Automatik P/S. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, der sammen med Konkurrencerådet udgør en uafhængig konkurrencemyndighed, anmeldte sagen til SØIK i januar 2018. Sydkystens Automatik fik i december 2020 en bøde for forholdet på 400.000.

Mødedato

TV 2 erstatningssag - Discorvery

Resumé

Konkurrencerådet havde i 2055 fundet at TV2 havde anvendt konkurrencebegrænsende rabatter. Dette blev i 2011 opretholdt ved Højesteret. TV stationerne Discovery og TV3 rejste herefter krav om erstatning. Sagen med Discovery blev forligt i 2021. Discovery havde krævet 650 mio. kr. med tillæg af procesrenter i erstatning – samlet over en mia. kr. Men blev forligt mod betaling af DKK 127,5 mio, men hver part bærer egne sagsomkostninger.

Myndighed
Dom
Regel
kl § 11
Udfald
erstatning
Afgørelser
Mødedato

Axel Kaufmann ApS - Bødevedtagelse

Resumé

Axel Kaufmann ApS, der står bag tøjkæden ”Kaufmann”, har erkendt at have overtrådt konkurrenceloven og har vedtaget en bøde på 3.700.000 kroner. Overtrædelsen er sket i perioden november 2014 til december 2017, hvor Axel Kaufmann har udvekslet informationer med en anden virksomhed, der også driver tøjforretninger. Informationerne handlede eksempelvis om virksomhedens påtænkte salgspriser og rabatter ved udsalg og kampagner. Det gjaldt blandt andet butikker i Frederiksberg Centret og Lyngby Storcenter. Bødens størrelse er fastsat ud fra overtrædelsens grovhed og varighed samt størrelsen af Kaufmanns omsætning. Sagen var en opfølgning på Konkurrencerådets afgørelse fra 24/6-2020.

Mødedato

Nivå VVS Teknik ApS

Resumé

Retten i Helsingør idømte Nivå VVS Teknik ApS en bøde på 50.000 kroner for at overtræde konkurrenceloven. En ledende medarbejder blev samtidig idømt en personlig bøde på 10.000 kroner for at have medvirket hertil. Overtrædelsen er sket ved, at Nivå VVS Teknik i perioden fra den 17. december 2018 til 28. januar 2019 udvekslede oplysninger om priser og andre vilkår med en konkurrerende VVS-virksomhed i forbindelse med Fredensborg Kommunes udbud af en rammeaftale på VVS-arbejder. Den anden virksomhed er gået konkurs, men en ledende medarbejder herfra blev også idømt en personlig bøde på 10.000 kroner for medvirken til overtrædelsen. Sagen tog sit udgangspunkt i en kontrolundersøgelse gennemført 21/3-2019 hos de to selskaber, der blev igangsat, efter en udbudskonsultent hos Fredensborg Kommune den 27/2-2019 havde fattet mistanke og kontaktet KFST. Under kontrolundersøgelsen blev det konstateret, at de to virksomheder boede på samme adresse og reelt delte kontor og skriveborde. Efter at have undersøgt sagen var det anklagemyndighedens opfattelse, at sagen kunne lukkes med bødeforlæg på bl.a. DKK 10.000 til de to medarbejdere, idet der var tale om et enkeltstående tilfælde. Endvidere var de i gang med at fusionere på tidspunktet for afgivelse af tilbuddet. KFST derimod mente, at DKK 100.000 var et mere passende niveau, hvorefter anklagemyndigheden "ændrede" holdning og rejste krav om bøde på DKK 50.000. Overfor retten gjorde de tiltalte medarbejdere gældende, at der var udstedt en begunstigende forvaltningsakt, aka udkastet til bødeforlæg på DKK 10.000, hvilket retten afviste. Derimod fandt retten, at den realiserede handling, ud fra en samlet vurdering, alene skulle sanktioneres med DKK 10.000 i bøde.

Myndighed
Dom
Regel
kl § 6
Udfald
Bøde
Mødedato

Fusion ApS - dom

Resumé

Virsomheden Fusion, der produceret sportstøj, havde fra primo 2017 til ultimo 2017 krævet, at dets forhandlere overholdt mindstepriser på virksomhedens produkter. Dette var bl.a. kommet til udtryk i to e-mails til en forhandler, der ikke opretholdte bestemte mindstepriser, og derfor blev truet med opsigelse af forhandleraftalen. Fusion ApS blev dømt til at betale en bøde på 500.000 kroner, og en ledende medarbejder blev dømt til at betale 50.000 kroner for sin medvirken til overtrædelsen. Som et formildende element indgik, at der alene var tale om et enkeltstående forhold.

Mødedato

Rønne Havn A/S v Danske Færger

Resumé

Sagen, der blev anlagt den 7. juni 2018, vedrørte det aftaleretlige grundlag for opkrævning af havneafgifter, herunder om Rønne Havn har misbrugt sin dominerende stilling ved opkrævning af afgifterne. [RESUME].

Myndighed
Dom
Regel
kl § 11
Mødedato

Sydkystens Automatik

Resumé

Retten i Roskilde har dømt Sydkystens Automatik til at betale en bøde på 400.000 kroner for at have aftalt at dele markedet med Findan El-anlæg A/S. Landsretten stadfæstet dommen september 2021. Findan El-anlæg A/S opnået straffritagelse under liency reglerne.

Mødedato

GUBI

Resumé

GUBI, der er en designvirksomhed inden for møbler og belysning, havde i en 2½ års perioden koordineret køb/salgspriser med konkurrenter samt dikteret bindende videresalgspriser. Da GUBI selv henvendte sig til KFST og bl.a. implementerede et compliance-program, kunne sagen lukkes mod vedtagelse af en bøde på 6.000.000 kroner.