Sorter

Mødedato

Villy C. Petersen Entreprise A/S

Resumé

Tre nedrivningsvirksomheder har vedtaget bøder på samlet 6,4 millioner kroner i et større sagskompleks om karteller i nedrivningsbranchen. Samdig har tre ledende medarbejdere i virksomhederne accepteret bøder på 125.000 kroner. Tscherning A/S har betalt 5.900.000 kroner i bøde for i perioden fra april 2012 l august 2013 i 12 lfælde at have udvekslet priser med konkurrenter. En ledende medarbejdere fra G. Tscherning A/S har desuden vedtaget en bøde på 125.000 kroner for sin personlige andel i overtrædelserne. Villy C. Petersen Entreprise A/S har betalt en bøde på 400.000 kroner for i en periode fra januar 2012 l august 2013 i fire lfælde at have udvekslet priser med konkurrenter. To ledende medarbejdere fra virksomheden har hver betalt en bøde på 125.000 kroner for deres andel i overtrædelserne. Brandis A/S har betalt en bøde på 100.000 kroner for i perioden fra juni 2012 l oktober 2013 i fire tilfælde at have udvekslet priser med konkurrenter.

Mødedato

Brandis A/S

Resumé

Sagen vedrører karteller i nedrivningsbranchen. Brandis A/S har betalt en bøde på 100.000 kroner for i perioden fra juni 2012 til oktober 2013 i fire tilfælde at have udvekslet priser med konkurrenter. Det drejer sig blandt andet om nedrivningsopgaver for Gentofte Hospital og Roskilde Sygehusapotek. Sagen er en del af det københavnske nedrivningskartel.

Mødedato

G. Tscherning A/S

Resumé

Sagen vedrører karteller i nedrivningsbranchen. G. Tscherning A/S har betalt 5.900.000 kroner i bøde for i perioden fra april 2012 til august 2013 i 12 tilfælde at have udvekslet priser med konkurrenter. En ledende medarbejdere fra G. Tscherning A/S har desuden vedtaget en bøde på 125.000 kroner for sin personlige andel i overtrædelserne. Prisudvekslingen fandt sted i forbindelse med entrepriser på nedrivningsopgaver for blandt andet Region Sjælland, Københavns Lufthavn og Københavns Universitet. Sagen er en del af det københavnske nedrivningskartel.

Mødedato

Nedrivningsaktieselskabet J. Jensen

Resumé

Retten i Hillerød har idømt Nedrivningsaktieselskabet J. Jensen en bøde på 1.000.000 kroner og to ledende medarbejdere en bøde på hver 25.000 kroner. Bøderne er givet, fordi virksomheden har udvekslet priser med en konkurrent i fire tilfælde. Retten afviste at se sagen som forældet. Sagen er en del af et sagskompleks med flere nedrivningsvirksomheder. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen foretog i efteråret 2015 uanmeldte kontrolbesøg hos en række virksomheder i nedrivningsbranchen. Efter de indledende undersøgelser foretog Konkurrencerådet i april 2016 anmeldelse l Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK). SØIK har siden efterforsket sagen og rejst tiltale mod flere virksomheder.

Mødedato

Kingo Karlsen A/S

Resumé

Retten i Roskilde dømte nedrivningsvirksomheden Kingo Karlsen A/S til at betale en bøde på fire millioner kroner, og en ledende medarbejder til at betale en bøde på 125.000 kroner for brud på konkurrenceloven. I perioden fra marts 2012 l marts 2013 har Kingo Karlsen A/S i fire tilfælde overtrådt konkurrenceloven ved at udveksle priser med konkurrenter i forbindelse med udbud af nedrivningsentrepriser. Overtrædelserne er sket i forbindelse med nedrivningsopgaver for både offentlige og private kunder, blandt andet opgaver på Mønbroen og et plejecenter i Farum Midtpunkt. Sagen er en del af et sagskompleks med flere nedrivningsvirksomheder

Mødedato

Icon Hairspa

Resumé

Retten i Næstved har idømt hårproduktgrossisten Icon Hairspa A/S en bøde på 1.000.000 kroner for at overtræde konkurrencelovens forbud mod bindende videresalgspriser. En ledende medarbejder har fået en personlig bøde på 100.000 kroner. Sagen begyndte i 2016, da en forhandler henvendte sig til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen med materiale, der viste, at der kunne være tale om en overtrædelse af konkurrenceloven. Konkurrencerådet besluttede herefter at sagen skulle anmeldes l Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), der efterforskede sagen. Byrettens dom blev stadfæstet af landsretten 10/12-2019.

Mødedato

CMP Nedrivning ApS

Resumé

Retten i Hillerød har idømt nedrivningsvirksomheden CMP Nedrivning ApS en bøde på 5 millioner kroner og to ledende medarbejdere har samtidig fået bøder på hver 125.000 kroner. Virksomheden har udvekslet priser på nedrivningsopgaver med konkurrenter i 11 tilfælde. Retten har lagt vægt på, at der er 10 forhold til pådømmelse efter den tidligere lovgivning, og at disse 10 forhold er begået over en periode på ca 1 ½ år, samt alene ét forhold af kortere varighed til pådømmelse efter de skærpede regler fra 2013, og at samtlige forhold er begået forsætligt med en samlet entreprisesum på 11-12 mio. kr. Retten har videre lagt vægt på, at CMP rent faktisk vandt opgaven i forhold 11 og må antages at have opnået en økonomisk gevinst, og at forholdet derfor kan karakteriseres som en alvorlig overtrædelse. Der foreligger hverken skærpende eller formildende omstændigheder. Retten idømmer CMP Nedrivning en bøde på 5 millioner kroner og to ledende medarbejdere får bøder på hver 125.000 kroner. Den ene er dømt for at have deltaget i alle 11 forhold, mens den anden har deltaget i fem af forholdene

Mødedato

Christoffersen & Knudsen A/S

Resumé

Virksomheden Christoffersen & Knudsen A/S har betalt 575.000 kroner i bøde for at udveksle oplysninger om priser og andre vilkår med konkurrenten Sanoterm Danmark, der er gået konkurs. Desuden har en ledende medarbejder betalt 25.000 kroner i bøde for sin andel i overtrædelsen. I alt har ledende medarbejdere fra tre virksomheder betalt personlige bøder i sagskomplekset. Sagen er forbundet med Fredensborg VVS-Teknik A/S af 14-07-2017.

Mødedato

Per Mortensen Nedrivning ApS

Resumé

Reen i Hillerød har idømt to ledende medarbejdere i en nu opløst nedrivningsvirksomhed (Per Mortensen Nedrivning) bøder på hver 300.00 kroner for at have deltaget i kartelaftaler i nedrivningsbranchen. De to ledende medarbejdere har overtrådt konkurrenceloven ved at have udvekslet priser med konkurrerende nedrivningsvirksomheder i forbindelse med bud på 24 underentrepriser. Overtrædelserne er sket i perioden fra oktober 2011 til september 2013 og omfatter nedrivningsopgaver for både offentlige og private kunder. Det drejer sig blandt andet om Statens Museum for Kunst, Eremiagesloet, samt flere togstationer og uddannelsessteder. Bødernes størrelse tager blandt andet hensyn til antallet af overtrædelser, længden af perioden hvor tilbudskoordineringerne har fundet sted, de involverede værdier, det faktum at forholdende begået forsætligt og tidligere praksis. Desuden har det betydning, at en del af lovovertrædelserne er foregået efter 1. marts 2013, hvor konkurrenceloven blev ændret med blandt andet en markant forhøjelse af bødeniveauet. Sagen er en del af et sagskompleks med flere nedrivningsvirksomheder.