Sorter

Mødedato

Afslag på aktindsigt i kildes identitet

Resumé

En virksomhed anmodede om at få oplyst, hvem der havde klaget over virksomheden til Konkurrencestyrelsen. Virksomheden anførte, at det var nødvendigt at kende kilden, fordi styrelsens henvendelse havde været af stor økonomisk betydning, samt skabt uberettiget tvivl om, hvorvidt virksomheden overholdt konkurrenceloven. Styrelsen meddelte efter en konkret afvejning af de modsatrettede hensyn, at styrelsen tillagde det væsentlig betydning at bevare anonymiteten af sin kilde, og at anmodningen derfor ikke kunne imødekommes under henvisning til forvaltningslovens § 15, stk. 1, nr. 3 og 4.'

Myndighed
Styrelsen
Regel
Aktindsigt
Udfald
afvist