Sorter

Mødedato

Fyffes erhvervelse af enekontrol over InterWeichert

Resumé

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget udkast til anmeldelse af en transaktion, hvorved Fyffes Limited (”Fyffes”) erhverver enekontrol over Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert GmbH & Co. KG (”InterWeichert”). Forud for fusionen har Fyffes fælles kontrol over InterWeichert sammen med sælgerne.

Regel
Fusion
Mødedato

STARK Danmark A/S’ erhvervelse af enekontrol over Jens Schultz A/S

Resumé

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til anmeldelse af STARK Danmark A/S' erhvervelse af enekontrol over Jens Schultz A/S. Efter parternes opfattelse giver den anmeldte fusion anledning til horisontalt overlappende aktiviteter inden for salg af byggematerialer til henholdsvis professionelle og private kunder. FEB 20

Regel
Fusion
Mødedato

Konkurrencerådet undersøger konkurrencen i advokatbranchen

Resumé

Konkurrencerådet igangsætter en analyse af konkurrencen i den danske advokatbranche. Som udgangspunkt vil analysen omfatte såvel store som små advokatvirksomheder og alle typer af advokatydelser.