RMB Dansk Reklame Film A/S anmoder om forlængelse af fritagelse

RMB Dansk Reklame FilmA/S har anmodet Konkurrencestyrelsen om at forlænge fritagelsen, og har overfor Konkurrencestyrelsen oplyst, at de pålæg, som Konkurrencerådet gav ved afgørelse af 16. juni 1999, er blevet gennemført som krævet. Herunderer opsigelses varslet i...

Annonceaftalen

Konkurrecestyrelsen fandt, at en annonceaftale imellem Danske Dagblades Forening og Danske Reklamebureauers Brancheforening indholdte bestemmelse der var omfattet af forbuddet i KL § 6, stk. 1, og kunne derfor ikke gives en ikke-indgrebserklæring efter KL § 9. Det...

Klage over placeringer af boligannoncer i Aalborg Stiftstidende

Dansk Ejendomsmæglerforenings 5. kreds og Aalborg Stiftstidende havde indgået en samarbejdsaftale, der reelt medførte, at advokaters boligannoncer konsekvent blev anbragt bagerst i avisen. Konkurrencerådet fandt dette uforeneligt med kl. § 6. Konkurrenceankenævnet...

Standardoverenskomst mellem DRF og danske biografer

Konkurrencerådet fandt, at Dansk Reklame Film A/S’ anmeldte standardoverenskomster med de enkelte biografer ikke kunne gives en ikke-indgrebserklæring, idet den indeholdte bestemmelser, der var omfattet af forbuddet i KL § 6 , stk. 1. Jf. aftalen ville DRF opnå...