Mødedato: 22-06-2005

Anmeldelse af Dansk Reklame Film A/S​ standardaftaler med danske biografer

Resumé

På baggrund af klage fra to biografforeninger, fandt Konkurrence, at den af Dansk Reklame Film A/S (DRF) anmeldte standardaftale med danske biografer problematisk i henhold til konkurrenceloven. DRF havde stort set monopol på det relevante marked. Idet standardaftalen gav ekspotentielt mere i leje pr. solgte billet, havde aftalen endvidere virkning på konkurrence biografferne imellem. Endvidere var DRF koncernforbundet med Nordisk Film Biografer A/S som havde 39% af det samlede billetsalg i Danmark i 2003. Aftalen, der gav DRF eksklusivitet for visning af landsdækkendereklamer i den aftalepartens biograf, havde et længere end nødvendigt opsigelsesvarsel og desuden var DRF’s samarbejdskrav for årligt solgte billetter sat fra op 10.000 til 15.000. DRF afgavn tilsagn om, at ville forkorte opsigelsesvarselet og ændre på afregningssystemet, således at der først blev givet en bedre pris ved salg af mere end 100.000 billetter årligt. Konkurrencerådet gjorde DRF’s tilsagn bindende, jf. KL § 16a, stk. 1. Rådet afluttede herefter sagen uden ydeligere indgriben.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl §§ 6/11

Udfald

Tilsagn

Opfølgninger

Nej

Litra

§§6 og 11

Brancher

Reklame

Samhandeler

Ja