Mødedato: 25-08-1999

Klage over placeringer af boligannoncer i Aalborg Stiftstidende

Resumé

Dansk Ejendomsmæglerforenings 5. kreds og Aalborg Stiftstidende havde indgået en samarbejdsaftale, der reelt medførte, at advokaters boligannoncer konsekvent blev anbragt bagerst i avisen. Konkurrencerådet fandt dette uforeneligt med kl. § 6. Konkurrenceankenævnet ophævede Konkurrencerådets afgørelse da Konkurrenceankenævnet ikke fandt, at det kunne anses for godtgjort, at aftalen medførte en sådan mærkbar indvirkning på konkurrencen, at den var omfattet af forbuddet i konkurrencelovens § 6, stk. 1. Landsretten stadfæstet dette.