Mødedato: 26-01-2000

Annonceaftalen

Resumé

Konkurrecestyrelsen fandt, at en annonceaftale imellem Danske Dagblades Forening og Danske Reklamebureauers Brancheforening indholdte bestemmelse der var omfattet af forbuddet i KL § 6, stk. 1, og kunne derfor ikke gives en ikke-indgrebserklæring efter KL § 9. Det omhandelde aftalens bestemmelser om forskellige reguleringsbeløb og kollektiv og ensidig ansvarsfraskrivelse. Reguleringsbeløbene omfattede dagbladenes forpligtelser til at anvende faste (evt. maksimale) godtgørelser (kontantrabatter og rentetillæg) for 1) overholdelse af bestemte betalingsfrister, 2) abonnement på bestemte ordninger for informationsudveksling og 3) indlevering af færdigt materiale. Desuden indeholdte aftalekomplekset en begrænset muligheden for at aftale prisregulering de seneste 3 uger førannonceindrykning. Konkurrencerådet meddelte derfor parterne et påbud om at ophæve ovenstående bestemmelser. Herefter ville aftalekomplekset kunne gives en ikke-indgrebserklæring efter KL § 9.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

Påbud

Opfølgninger

Nej

Litra

§6, stk. 2, nr. 1

Brancher

Reklame

Samhandeler

Ikke angivet