Mødedato: 16-06-1999

Standardoverenskomst mellem DRF og danske biografer

Resumé

Konkurrencerådet fandt, at Dansk Reklame Film A/S’ anmeldte standardoverenskomster med de enkelte biografer ikke kunne gives en ikke-indgrebserklæring, idet den indeholdte bestemmelser, der var omfattet af forbuddet i KL § 6 , stk. 1. Jf. aftalen ville DRF opnå eneret til at vise reklamer i tilsluttet biografer, hvilket rådet havde indvendinger overfor. Rådet fandt dog, at der kunne gives en individuel fritagelse efter KL § 8, stk. 1, med undtagelse af bestemmelserne om henholdsvis forbud mod visning af anden reklame i biografen og pligt til at oplyse konkurrenternes pristilbud for at disse kunne matches. Disse bestemmelser blev påbudt ophævet.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

fritagelse jf. § 8

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Brancher

Reklame

Samhandeler

Ikke angivet