PKA – straffesag

PKA Pension havde sammen med “konkurrenten” Danica i 2018 afgivet et fælles bud på at forvalte pensioner for 18.500 medarbejderne hos Dansk Supermarked. Det fælles bud skete da de to selskaber var specialiseret i henholdsvis medarbjedere og ledere, og...

Innov Securite mod Protect

Sagen vedrørte bl.a. gyldigheden af en konkurrenceklausul i en forhandleraftale, eller om denne var uforenelige med Artikel 101. Protect A/S er et dansk selskab, der producer og sælger tågekanoner (anvendes til at hindre indbrud), mens Innov Securite fra 2003 til 2021...

Codeex A/S og moderselskab – bødefritagelse – kundedeling

Viksomhederne Codeex og Barcode havde, som led i afviklingen af et samarbejde, indgået forskellige aftaler, der i følge KOnkurrencerådet begrænensede konkurrencen. Dette blev påbdømt in 2022. Styrelsen var blevet opmærksom på de ulovlige aftale via henvendelse fra...