Mødedato: 21-11-2023

Innov Securite mod Protect

Resumé

Sagen vedrørte bl.a. gyldigheden af en konkurrenceklausul i en forhandleraftale, eller om denne var uforenelige med Artikel 101. Protect A/S er et dansk selskab, der producer og sælger tågekanoner (anvendes til at hindre indbrud), mens Innov Securite fra 2003 til 2021 var dets franske eneforhandler. I løbet af 2021 blev parterne uvenner, og Protect A/S opsagde eneforhandleraftalen i august 2021 med 6 måneders varsel jf. distributionsaftalen. Protect A/S mente dog at være berettiget til at ophæve aftalen fra september 2021 grundet misligholdelse. Bl.a. havde Innov Securite overtrådt en konkurrenceklausul, der løb i aftalens levetid, inklusive opsigelsesperioden, samt krænket nogle IP rettigheder. Omvendt gjorde Innov Securite gældende, at klausulen stred mod Artikel 101 og at Protect havde forsøgt at håndhæve bindende videresalgspriser. Konkurrenceklausulen var ikke omfattet af gruppefritagelsen for vertikale aftaler eller bagatelgrænsen. Sø & Handelsretten skulle herefter vurdere om klausulen kunne have til formål eller følge af begrænse konkurrencen. Begge dele afviste retten, idet den direkte noterer, at eneforhandlingsaftaler normalt ikke har til formål at begrænse konkurrencen, og der i øvrigt ikke var fremlagt noget, der indikeret, at aftalen skulle have dette til følge. Hvad angik spørgsmålet om en ulovlig politik om bindende videresalgspriser afviste Sø & Handelsretten, at der var fremlagt nogle beviser for dette. Da aftalen i øvrigt havde effekt i Frankrig, skete bedømmelsen med udgangspunkt i Artikel 101.

Myndigheder

Dom

Regler

kl. § 6

Udfald

intet problem

Opfølgninger

Nej

Litra

Ikke angivet

Typer

Vertikal

Skadesteorier

Afskærmning

Samhandeler

Nej

Metoder

Ikke angivet

Produktmarkeder

Ikke angivet