Mødedato: 01-11-2023

Lyreco SAS’ (”Lyreco”) erhvervelse af enekontrol over Lion Danmark I ApS (”Lomax”)

Resumé

Transkationen omfattede Lyreco SAS’ erhvervede enekontrol over Lion Danmark I ApS (“Lomax”), der begge var aktive indenfor kontorforsyningsvirksomheder. I november 2023 trak Lyreco anmeldelsen tilbage, så Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen indstiller behandlingen af sagen. Styrelsen havde forinden udtrykt betænkeligheder ved, at fusionen kunne skade konkurrencen

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Opgivet

Litra

Ikke angivet

Typer

Ikke angivet

Skadesteorier

Ikke angivet

Brancher

Ikke angivet

Samhandeler

Ikke angivet

Metoder

Ikke angivet

Produktmarkeder

Ikke angivet