Mødedato: 11-12-2023

PKA – straffesag

Resumé

PKA Pension havde sammen med “konkurrenten” Danica i 2018 afgivet et fælles bud på at forvalte pensioner for 18.500 medarbejderne hos Dansk Supermarked. Det fælles bud skete da de to selskaber var specialiseret i henholdsvis medarbjedere og ledere, og Dansk Supermarked ønskede en enkelte forvalter. Efterfølgende anmeldte Danica sig selv til KFST under leniency reglerne, mens anklagemyndigheden rejste tiltale mod PKA og to ledende medarbejdere for budkartel. Byretten frifandt alle tre. For det første mente retten ikke at PKA og Danica var konkurrenter. For det andet var det ikke påvist, at aftalen havde til formål eller følge, at konkurrencen blev begrænset. Dommen er ikke offentliggjort, hvorfor den præcis formulering ikke kendes. Det er også uklart om sagen ankes.

Myndigheder

Dom

Regler

kl. § 6

Udfald

Frifindelse

Opfølgninger

Anket?

Litra

Ikke angivet

Typer

Horisontal

Skadesteorier

Kartel

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke angivet

Produktmarkeder

Ikke angivet