Elsams elpriser i 2005 og 2006 (ELSAM III)

Konkurrencerådet fandt, at Elsam A/S (senere DONG) havde misbrugt sin dominerende stilling på markedet for leveringen af el i Vestdanmark, jf. konkurrencelovens § 11 og EF art. 82 (nu 102). Misbruget havde nærmere pågået i tre et halvt år – fra 1. januar 2005 til 31....

SEAS Transmission A/S – aktionæroverenskomst

Ved SEAS Transmission A/S’ anmeldelse af to bestemmelser i en aktionæroverenskomst fandt Konkurrencestyrelsen, at de to bestemmelser var omfattet af forbuddet i KL § 6, stk. 1. De to bestemmelser omfattede dels en aftagepligt for aktionærerne samt et forbud imod...

NESA as – videresalgsforbud i leveringsbestemmelser

Konkurrencerådet vedtog, at bestemmelsen i NESA as leveringsbetingelser om forbud mod videresalg af el, ikke var som følge af offentlig regulering, og var derfor omfattet af forbuddet i KL § 6, stk. 1. Desuden var betingelserne for individuel fritagelse ikke til...