Mødedato: 25-11-1998

NESA as – videresalgsforbud i leveringsbestemmelser

Resumé

Konkurrencerådet vedtog, at bestemmelsen i NESA as leveringsbetingelser om forbud mod videresalg af el, ikke var som følge af offentlig regulering, og var derfor omfattet af forbuddet i KL § 6, stk. 1. Desuden var betingelserne for individuel fritagelse ikke til stede. Dette blev meddelt NESA. Konkurrenceankenævnet ophævede Konkurrencerådets afgørelse af 25. novebmer 1998 og hjemviste sagen til fornyet behandling, idet ankenævnet fandt, at der forelå et “fortolkningsproblem” i sagen, som Konkurrencerådet først måtte tage stilling til. Det er uklart hvad dr siden er sket i sagen.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl §§ 6/11

Udfald

Problem

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Brancher

Forsyning (el)

Samhandeler

Ikke angivet