Mødedato: 27-01-1999

Sjællandske Kraftværker – aftagepligt for eldistributionsselskaber

Resumé

Konkurrencestyrelsen fandt, at en vedtægtsbestemt aftageforpligtelse i i/s Sjællandske Kraftværkers (SK) vedtægter var at sidestille med en eksklusivforpligtelse. Bestemmelsen var derfor omfattet af forbuddet i KL § 6, stk. 1, og der kunne derfor ikke afgives en ikke-indgrebserklæring. Bestemmelsen betød at interessenterne ikke måtte producere eller aftage elektricitet fra andre end SK. Dermed blev interessenterne begrænset i deres handlefrihed, og styrelsen vurderede at bestemmelsen gik længere end nødvendigt, hvorfor betingelserne for individuel fritagelse efter KL § 8, stk. 1, ikke var opfyldt. Det blev herefter meddelt SK, at bestemmelsen skulle ophæves.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

Påbud

Opfølgninger

Nej

Litra

§6, stk. 4, jf. § 16, stk. 1

Brancher

Forsyning (el)

Samhandeler

Ikke angivet