Mødedato: 28-04-1999

SEAS Transmission A/S – aktionæroverenskomst

Resumé

Ved SEAS Transmission A/S’ anmeldelse af to bestemmelser i en aktionæroverenskomst fandt Konkurrencestyrelsen, at de to bestemmelser var omfattet af forbuddet i KL § 6, stk. 1. De to bestemmelser omfattede dels en aftagepligt for aktionærerne samt et forbud imod at levere strøm i en anden aktionærs forsyningsområde, hvilket er en markedsdeling. Konkurrencerådet fandt, at der ikke kunne gives en ikke-indgrebserklæring efter KL § 9, hvorfor der blev udstedt påbud om ophævelse af den gældende bestemmelse. Det fremgår ikke af afgørelsen, at der blev truffet endelig afgørelse om aftagerpligten, men der henvises til en tidligere afgørelse, og at denne bestemmelse vil blive sidestillet med bestemmelsen i den tidligere afgørelse.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

Påbud

Opfølgninger

Nej

Litra

§27, stk. 4

Brancher

Forsyning (el)

Samhandeler

Ikke angivet