Hillerød Forsyning Holding AS køber Hillerød Kraftvarmeværk

Fusionen vedrørte Hillerød Forsyning Holding A/S og Hillerød Kraftvarmeværk. Transaktionen gennemføres som en aktivitetsoverdragelse af samtlige aktiver og aktiviteter vedrørende Hillerød Kraftvarmeværk og den nordgående varmetransmissionslinje fra Vattenfall A/S til...

Elgas Handel A/S indtræder i Elektra Energihandel A/S

Sagen vedrørte Elgas Handel A/S’ indtræden i Elektra Energihandel A/S. Elektra Energihandel A/S (Elektra) anmeldte ved skrivelse den 4. oktober 2004, at der den 27. september 2004 blev indgået aftaler om henholdsvis Sydkraft Energy Trading AB’s (Sydkraft)...