Mødedato: 15-12-2004

Elgas Handel A/S indtræder i Elektra Energihandel A/S

Resumé

Sagen vedrørte Elgas Handel A/S’ indtræden i Elektra Energihandel A/S. Elektra Energihandel A/S (Elektra) anmeldte ved skrivelse den 4. oktober 2004, at der den 27. september 2004 blev indgået aftaler om henholdsvis Sydkraft Energy Trading AB’s (Sydkraft) udtræden (transaktion 1) og Elgas Handel A/S’ (Elgas) indtræden (transaktion 2) i Elektras ejerkreds. Elgas er et energiselskab bestående af fem aktionærer. Elektra er Danmarks fjerdestørste elhandelsselskab og har tre hovedforretningsområder: Salg af el til store kunder, porteføljeforvaltning for ejere og store erhvervskunder og handel i egen sag. SEAS SE er forsyningspligtselskab og NVE er det finansielle moderselskab i NVE-koncernen, der opererer inden for tre overordnede markedsområder: Energi, naturvarme og bredbånd. EnergiDanmark er et el-handelsselskab. Transaktion 1 var ikke en anmeldelsespligtig fusion i konkurrencelovens forstand, eftersom der kun var tale om en reduktion i antallet af aktionærer. Ved transaktion 2 indtrådte Elgas som ejer i Elektra og opnåede sammen med NVE og SEAS SE fælles kontrol over Elektra. Ved fusionen skete der ikke nogen væsentlig ændring i relation til hverken Elektras aktiviteter på det marked, hvor Elektra optrådte, eller på de markeder, hvor SEAS, NVE og Elgas optrådte. Fusionen vurderes således ikke at ville medføre skabelse eller styrkelse af en dominerende stilling på de relevante markeder, der bevirkede at den effektive konkurrence i Danmark hæmmes betydeligt. Fusionen blev derfor godkendt, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 2.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12 c stk. 2

Skadesteorier

Ingen

Brancher

Energimarkedet

Samhandeler

Ikke relevant

Produktmarkeder

Engrossalg af el i form af OTC eller spot.markedet for timeafregnet strøm og markedet for skabelonafregnet strøm