Mødedato: 11-11-2009

Fusion mellem Hovedstadsregionens Naturgas I/S og Naturgas Midt-Nord I/S

Resumé

Transaktionen vedrørte en fusion mellem naturgasselskaberne Hovedstadsregionens Naturgas I/S (HNG) og Naturgas Midt-Nord I/S (Midt-Nord). HNG og Midt-Nord har over for Konkurrencestyrelsen oplyst, at fusionen i vidt omfang er en formalisering af den virkelighed, der har eksisteret siden 2003, idet de to selskaber siden da i fællesskab har ejet og drevet konsulent-, forsynings og gældsafviklingsvirksomheder som følge af naturgasforsyningslovens krav om adskillelse mellem monopol- og kommercielle aktiviteter, statens aftale med HNG og MidtNord samt for at opnå stordriftsfordele. Parterne ønskede dog nu en egentlig fusion mhp. at opnå en mere simpel organisation. HNG er et fælleskommunalt interessentskab ejet af 32 storkøbenhavnske kommuner med hjemsted i Søborg, men ingen af kommunerne kontrollerer HNG. HNG er distributionsselskab i Storkøbenhavn og ejer og driver distributionsnettet i dette område. HNG tilbyder endvidere servicering af naturgasfyr til de kunder, der er tilsluttet selskabets distributionsnet. Det praktiske arbejde omkring servicering af kundernes naturgasfyr udføres af uafhængige VVS-installatører, men kunderne faktureres af HNG. Midt-Nord er et fælleskommunalt interessentskab ejet af 25 Nord- og Midtjyske kommuner med hjemsted i Viborg, men ingen af kommunerne kontrollerer Midt-Nord. Midt-Nord er distributionsselskab i Midt- og Nordjylland og ejer og driver distributionsnettet i dette område. Midt-Nord tilbyder endvidere servicering af naturgasfyr til de kunder, der er tilsluttet selskabets distributionsnet. Det praktiske arbejde omkring servicering af kundernes naturgasfyr udføres af uafhængige VVS-installatører, men kunderne faktureres af Midt-Nord. Der var i efteråret 2009 knyttet 56 VVS-firmaer til ordningen i Midt-Nord’s distributionsområde. Den anmeldte fusion berører områderne distribution af naturgas, servicering af naturgasfyr, køb af naturgas (engroshandel), salg af naturgas (detailhandel), salg af konsulentydelser vedrørende naturgas samt feriehusudlejning. Efter en analyse fandt styrelsen, at fusionen ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, og derfor kunne fusionen godkendes, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 1, jf. § 12 c, stk. 2. I forbindelse hermed undlod styrelsen at tage stilling til det fusionerede selskabs standardaftale med VVSinstallatører om servicering af naturgasfyr, idet standardaftalen ikke er accessorisk til fusionen. I stedet skulle aftalen vurderes selvstændigt efter konkurrencelovens §§ 6 og 8, hvilket formentlig skete ved afgørelse af 23. juni 2010.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Ikke accessorisk aftale

Skadesteorier

Ingen

Brancher

Energimarkedet

Samhandeler

Ikke relevant