Norlys Tele Service A/S’ erhvervelse af Verdo Tele A/S

Konkurrencerådet har godkendt Norlys’ køb af selskabet Verdo Tele, og Norlys overtager dermed fibernet i Randers og Hobro. For at opnå godkendelsen har Norlys over for Konkurrencerådet afgivet tilsagn, som skal sikre, at fusionen ikke forringer...

SEAS-NVE’s køb af Ørsted-selskaber

Transaktionen omfatter at SEAS-NVE køber tre selskaber, omfattende Radius, Ørsted City Light og Ørsted B2C. SEAS-NVE er en dansk andelsejet energi- og fibernetkoncern, der bl.a. driver el-distributionsnettet på Nordvest-, Midt- og Sydsjælland samt Lolland-Falster og...