Mødedato: 25-05-2022

Norlys Tele Service A/S’ erhvervelse af Verdo Tele A/S

Resumé

Konkurrencerådet har godkendt Norlys’ køb af selskabet Verdo Tele, og Norlys overtager dermed fibernet i Randers og Hobro. For at opnå godkendelsen har Norlys over for Konkurrencerådet afgivet tilsagn, som skal sikre, at fusionen ikke forringer konkurrencen.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Tilsagn

Opfølgninger

Tilsagn

Litra

12 c, stk. 7.

Skadesteorier

Ingen