Innov Securite mod Protect

Sagen vedrørte bl.a. hvorvidt Protect A/S var bundet af en konkurrenceklausul i en forhandleraftale, eller om denne var uforenelige med konkurrencelovens § 6 og Artikel 101. Protect A/S er et dansk selskab, der producer og sælger tågekanoner (anvendes til at hindre...

Ønskebørn – kontrolundersøgelsen

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen havde gennemført en kontroplundersøgelse hos kæden ØnskeBørn A/S grundet mistanke om bindende videresalgspriser. I den forbindelse havde styrelsen fundet nogle dokumenter, der indikeret ulovlig priskoordinering, og herefter...

Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab

I sagen havde to virksomheder koordineret priser på service af naturgasfyr i 2014 til 2016. Formålet med dette var bl.a. at omlægge taksterne således, at disse samlet var lavere, hvilket Konkurrencerådet havde set som havende til formål at begrænse konkurrencen....

Haarslev

Ved en voldgiftskendelse var Haarslev Invest (og ejeren heraf) dømt til at anerkende, at en konkurrenceklausul faldt udenfor konkurrenceloven, idet personnen omfattet heraf ikke drev virksomhed da klausulen blev indgået. Konkurrenceklauslen var pålagt som led i en...

Godik ApS

Konkurrencerådet fandt, at Godik ApS, der udlejer mobile toiletter og andet materiel til festivaler og events, havde misbrugt sin dominerende stilling fra 2014 til 2018. Dette var sket, ved at Godik havde forpligtet størstedelen af sine kunder til i mindst tre år kun...