Mødedato: 21-04-2022

Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab

Resumé

I sagen havde to virksomheder koordineret priser på service af naturgasfyr i 2014 til 2016. Formålet med dette var bl.a. at omlægge taksterne således, at disse samlet var lavere, hvilket Konkurrencerådet havde set som havende til formål at begrænse konkurrencen. Retten afviste dog at udmåle fængselsstraf herfor. For det første havde aftalen alene varet kortere end et år, dvs. den var af kortere varighed. For det andet var overtrædelsen, ud fra en samlet vurdering ikke af tilstrækkelig grov beslaffenhed. Bl.a. da aftalerne sægte at realisere lavere samlet priser. Retten udmålte bøder til virksomhederne på DKK 8 mio til hver, og til de ansvarlige personer på DKK 100.000, 75.000 og 50.000. Sagen er en udløber af Konkurrencerådets afgørelse fra 30/11-2016. Sagen er anket.