Mødedato: 29-08-2022

Work Efficiently (tidligere Nye Visioner)

Resumé

Fire konkurrerende virksomheder har indgået aftaler om priser og kundedeling i regi af forretningskonceptet
Nye Visioner. Work Efficiently (tidligere Nye Visioner) har accepteret en bøde på 90.000 kroner. Overtrædelsen
har fundet sted i perioden fra juni 2013 til april 2021.