Mødedato: 17-01-2023

Pia Valsted

Resumé

Nye Visioner v/Pia Valsted har erkendt, at havde indgået aftaler, der havde til formål at begrænse konkurrencen i regi af forretningskonceptet Nye Visioner. Overtrædelsen havde fundet sted i perioden september 2019 til i hvert fald juni 2020, men ikke senere end august 2020. Overtrædelsen bestod i, at Nye Visioner v/Pia Valsted indgik horisontale aftaler om priser og opdeling af kunder i den nævnte periode. Da Nye Visioner v/Pia Valsted ikke havde nogen omsætning i året forud for afgørelse blev bøden fastsat til 0 kr. Bødeforlægget specificerer ikke karakteren af overtrædelse. Det følger dog fra Nye Visioner v/ Søren Dybdal (25/10-2022), at overtrædelsen omfattede, at der årligt blev udsendt reviderede priser på NYE Visioners ydelser, med mulighed for input fra partnervirksomhederne. Sagen har derfor formentlig omfattet horisontalprisfastsættelse.