Mødedato: 18-01-2023

NYE Visioner v/Pia Ulsing

Resumé

Virksomheden, NYE Visioner v/Pia Ulsing, havde indgået aftaler om priser og deling af kunder i regi af forretningskonceptet Nye Visioner. Forretningskonceptet Nye Visioner udbyder blandt andet kurser inden for personlig planlægning og effektivitet, mødeledelse, stressforløb og cheftræningsforløb. Udvikleren af Nye Visioner stiller mod provision konceptet til rådighed for en række virksomheder, som herefter bliver partnervirksomheder i Nye Visioner. For dette blev der udmålt en bøde på DKK 6.000. I efteråret 2022 har fem andre virksomheder erkendt at have indgået ulovlige aftaler om priser og deling af kunder i regi af Nye Visioner. Disse fem andre virksomheder har fået bøder mellem 10.000 og 90.000 kroner for deres overtrædelser. Alle ti bøder i sagskomplekset er begrænset af, at bøden højst kan udgøre 10 procent af den enkelte virksomheds omsætning i det regnskabsår, der går forud for en afgørelse. Derudover er der i alle ti tilfælde givet samarbejdsrabat, blandt andet fordi partnerne har erkendt at have overtrådt konkurrenceloven og har samarbejdet om sagens opklaring og afgørelse.