Mødedato: 03-11-2021

Tordenskiold, Kolding ApS – diskotekskartel

Resumé

En række diskoteker og deres fælles indkøbsselskab har deltaget i et kartel, hvor de har aftalt ikke at åbne filialer i hinandens byer eller inden for en radius af 20 kilometer fra hinanden. Nogle af aftalerne har stået på i over 15 år. Diskotekerne har erkendt overtrædelsen af konkurrenceloven og accepteret bøder. Tordenskiold, Kolding ApS har accepteret en bøde på 79.000 kroner. Overtrædelsen har fundet sted i perioden fra den 27. december 2013 til den 24. marts 2020.

Myndigheder

Dom

Regler

kl. § 6

Udfald

Bøde

Reference