Mødedato: 26-10-2023

ECIT’s medansvar for markedsdeling

Resumé

Ecit Account A/S, der er aktiv indenfor bogholderi og administration, havde en længere peiode bistået en række selvstændige diskoteker og deres indkøbsselskab, med driften af deres indløbssamarbejde. Som led i det sidste var der indgået forskellige ikke-konkurrenceklausuler. KFST havde i november og december 2021 identiifceret dette som en ulovlig markedsdelingsaftale og lukket sagerne ved udenretlige bøder. Styresen mente dog ikke sagen mod Ecit kunne lukkes med bøde, idet der ikke var klar praksis herom, da Eric ikke var aktiv på markedet. Det var Rådet opfattelse, atr Ecit i stedet havde virket som en fascilitator, og derfor var medskyldig. Impicit heri antog rådet, at der forelå en (ulovlig) markedsdelingsaftale samt at Eric havde indtaget en ledende rolle i etableringen og opretholdelse heraf. Sagen er oversendt til Sø & Handelsretten mhp. straf.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

Problem

Opfølgninger

Oversendt til straf

Skadesteorier

Markedsdeling

Reference