Mødedato: 25-11-2021

Havana Skive ApS – diskotekskartel

Resumé

En række diskoteker og deres fælles indkøbsselskab har deltaget i et kartel, hvor de har aftalt ikke at åbne filialer i hinandens byer eller inden for en radius af 20 kilometer fra hinanden. Nogle af aftalerne har stået på i over 15 år. Diskotekerne har erkendt overtrædelsen af konkurrenceloven og accepteret bøder. Havana Skive ApS har accepteret en bøde på 92.000 kroner. Overtrædelsen har fundet sted i perioden fra den 13. januar 2014 til den 24. marts 2020.